Dzisiaj jest Niedziela, 17.02.2019, Imieniny Konstancji, Krystiana, Sylwany
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
GMINY CZARNKÓW

Zapraszamy na udział w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, sala nr 21.


1. Termin szkolenia
09 luty 2018 r. (piątek) godz. 15.00

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Otwarte konkursy ofert - zasady przygotowania ofert i rozliczania uzyskanej dotacji
 • Zasady rozliczania dotacji udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
 • Kwalifikowanie kosztów do rozliczenia
 • Skutki niewykonania wkładu własnego finansowego po stronie beneficjenta dotacji
 • Błędy w rozliczeniach i ich skutki
 • Zaniechanie rozliczenia dotacji - skutki prawne
 • Aneksowanie umów w trakcie realizacji zadania publicznego - kiedy i na jakich zasadach
 • Udział własny w całkowitym koszcie zadania, zasady jego wyliczenia i dokonywania przeniesień pomiędzy pozycjami kosztorysu w tym w zakresie przenoszenia pozycji wkładu własnego organizacji
 • Środki finansowe pochodzące z innych źródeł - zasady ich prawidłowego ujmowania w kosztorysie oraz rozliczania
 • Wpłaty i opłaty adresatów zadania - ujęcie w kosztorysie, dopuszczalność zmian kwot w trakcie realizacji zadania
 • Jak dokumentować rozliczenia, opisywać faktury, prowadzić dokumentację finansowo-księgową, przeprowadzać zmiany w realizowanych zadaniach?
 • Jak formułować rezultaty zadania publicznego?

2. Przegląd różnych źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych.

 • Fundusze publiczne
 • Fundacje korporacyjne
 • Fundusze unijne lokalnie

Szkolenie prowadzi Justyna K. Ochędzan - prezeska Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych. Pozyskuje i rozlicza granty ze środków krajowych i zagranicznych. Na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie prowadzenia i zakładania organizacji pozarządowych. Wspiera organizacje i lokalne samorządy. Swoje pierwsze działania społeczne rozpoczęła w najmłodszych latach przekładając z czasem swoją pasję i wolontariat na zawodowe wsparcie społeczników w Wielkopolsce i na terenie kraju. W pracy towarzyszy jej zaangażowanie i ciągłą chęć do podejmowania nowych wyzwań.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 8 lutego 2018 r. pod numerem telefonu tel. 67 253 02 84.

Agnieszka Wiśniewska
Urząd Gminy Czarnków
64-700 Czarnków
ul. Rybaki 3
pok nr 6

efs prow ryby unia