Dzisiaj jest Wtorek, 19.03.2019, Imieniny Aleksandryny, Józefa, Nicety
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Warunki naturalne wsi

 

         Walkowice są niewielką wsią leżącą na lewym brzegu Noteci. Rzeka ta na odcinku od ujścia Gwdy do połączenia z Wartą płynie szeroką łąkową doliną rzeczną. 
         Pochwek szkieletowy umieszczony w odzi Nad tarasami zalewowymi wznosi się piaszczysty taras lodowcowo - rzeczny inaczej zwany tarasem walkowickim. Gleby mułowo - bagienne torfowe i murszowe oraz wytworzone z gliny zwałowej, jak również złoża piasków naglinowych i naiłowych.
         Podmokła pradolina poprzecinana starorzeczami do przełomu XIX i XX wieku, kiedy nastąpiła regulacja Noteci, była bardzo atrakcyjnym obszarem dla ekstensywnej gospodarki pradziejowej, głównie ze względu na znajdujące się tam żyzne gleby hydrogeniczne.
         Ta atrakcyjność spowodowała, iż mówimy o bardzo długiej metryce osadniczej w przypadku Walkowic, bowiem już od czasów epoki kamienia. Badania archeologiczne prowadzone przez cztery sezony w Walkowicach dostarczyły szereg zaskakujących odkryć:

  • zarejestrowane cmentarzyska ludności kultury łużyckiej na tle kręgu kulturowego pól popielnicowych, wykazują inność ze względu na swoje pograniczne usytuowanie,
  • wpływy przeworsko - oksywskie, nadłabskie i skandynawskie - przemiany te mogły być wywołane procesami zapożyczeń i/lub instytucji dokonujących się w strefie pogranicza na gruncie względnie stabilnego osadnictwa.


          Na tym etapie rozpoznania archeologicznego bardzo trudno jest stawiać hipotezy. Wytop elaza z rud darniowychDyskusja, jaka toczy się wokół zagadnień związanych procesem rozproszenia się kultury łużyckiej, genezy kultury pomorskiej, obliczem kulturowym kultury wielbarskiej, czy geneza głęboko zlatynizowanej kultury przeworskiej, zmuszają do analizy aspektów oblicza kulturowo - osadniczego w okresie halsztackim i przedrzymskim jak i wpływów rzymskich w rejonie środkowej Noteci. Bowiem środkowa Noteć dla tej problematyki jest obszarem o szczególnej wartości poznawczej. Od najdawniejszych czasów to rzeki budowały i rozwijały osadnictwo na swych brzegach, umożliwiały kontaktowanie się różnych grup ludzkich. Noteć jest tego dowodem.

   
 
efs prow ryby unia