Dzisiaj jest Wtorek, 19.03.2019, Imieniny Aleksandryny, Józefa, Nicety
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Dziedzictwo historyczne i kulturowe
 
 
         Mieszkańcy wsi Walkowice, mimo dużego naporu germanizmu, wykazywali od zarania swego istnienia gorące umiłowanie tradycji i polskości. Pierwszą manifestacją tych uczuć był w roku 1908 strajk dzieci szkolnych, które żądały nauki w języku polskim. Strajk ten miał charakter masowy.
         Drugim przejawem świadomości narodowej i pragnienia ułożenia życia w wolnej Polsce, to wybuch w 1919 roku powstania we wsi. Polacy, byli żołnierze armii pruskiej, niejednokrotnie w niemieckich mundurach, z biało-czerwoną opaską na ramieniu, chwycili za broń i dnia 13 lutego, po całodziennej bitwie, oswobodzili wieś i wywiesili biało-czerwone sztandary.
        Dzień 13 lutego 1919 roku został odtąd przez ludność Walkowic uznany jako dzień uzyskania niepodległości i co roku obchodzony jest jako dzień szczególnie uroczysty. Dla upamiętnienia chwalebnego zrywu Wielkopolan, 13 lutego 2001 roku został odsłonięty obelisk z tablicą upamiętniającą poległych w Powstaniu Wielkopolskim. Na tablicy znajduje się następujący napis :
 
"ODDALIŚCIE OJCZYŹNIE ŻYCIE,
POLSKIEJ ZIEMI KREW,
NARODOWI SERCE,
BOGU DUSZĘ".
POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM W 82 ROCZNICĘ,
MIESZKAŃCY POWIATU.
WALKOWICE 13 LUTEGO 2001r.
 
         W roku 1928 odbyła się w Walkowicach wspaniała uroczystość. Wieś gościła XV Pułk Ułanów Wielkopolskich, który objął patronat nad wsią i szkołą, a jeszcze uprzednio pobrano ziemię z powstańczych pól bitewnych.  Mieszkańcy Walkowic te dwa wydarzenia przeżyli bardzo głęboko, a pamięć o nich trwa do dzisiaj.To też ogromnym wstrząsem dla społeczności walkowickiej był 1 wrzesień 1939 roku, kiedy żołnierze hitlerowscy, biorąc odwet za Traktat Wersalski, za Powstanie Wielkopolskie, za patriotyzm polski, przy ogólnej radości i pomocy osiadłych w Walkowicach Niemców wkroczyli do wsi niosąc za sobą terror, wysiedlanie i dyskryminację wszystkich Polaków. Do dnia dzisiejszego, w pamięci mieszkańców Walkowic pozostało okrutne morderstwo popełnione na kierowniku szkoły w Walkowicach - Stanisławie Grenclu. Bohaterska śmierć polskiego nauczyciela w dniu 20 listopada 2001 r. została udokumentowana tablicą pamiątkową na ścianie (obecnie już byłej) Szkoły Podstawowej w Walkowicach. Miejsce to zostało uznane jako miejsce męczeństwa walkowickiej społeczności.
         Społeczność wiejska kultywuje staropolskie tradycje i podejmuje nowe przedsięwzięcia integrujące wieś.
          Każdego roku w drugie święto Wielkiej Nocy młodzież wiejska przygotowuje obrzęd tzw. "Muradyny" - Chłopcy przebrani w parę gospodarzy, dwa słomiane chochoły w towarzystwie "grajka" i przyśpiewki ludowej odwiedzają każdą zagrodę przekazując wszystkim domownikom najlepsze życzenia. Grupie biesiadników towarzyszą chłopcy wysmarowani sadzą, których zadaniem jest na każdym policzku pozostawić ślad tradycji oraz wokół nich biegający tzw. "koń siwek" (chłopiec naśladujący konika biegającego z batem), który niegrzecznym i nieposłusznym mieszkańcom "sprawia lekkie baty". Nawet najstarsi we wsi ludzie nie bardzo wiedzą skąd wziął się ten dziwny zwyczaj, bo dość, że trawa, to nikt nie ma nic przeciwko temu, by był podtrzymywany. Chwała, więc młodym, że chcą jeszcze kultywować stare tradycje.
          Co roku w dzień święta Trzech Króli młodzież wiejska kultywuje tradycję kolędowania, OSP co pewien czas organizuje zawody strzelania z wiatrówki, LZS przygotowuje młodzież do udziału w różnych zawodach sportowych, Rada Sołecka corocznie organizuje imprezy Dnia Dziecka, festyny sportowe itp.
 
 
 
 
efs prow ryby unia