Dzisiaj jest Niedziela, 24.03.2019, Imieniny Gabrieli, Marka, Seweryna
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Zarządzenie Nr 51/2019

Wójta Gminy Czarnków

z dnia 18 lutego 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

             Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 r., zarządza się co następuje:

 

§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Przyznaje się dotacje następującym organizacjom pozarządowym:

Zadanie 1 - Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych
w dyscyplinie piłka nożna:

1) LZS Gryf Zofiowo - 55.000,00 zł.

2) LZS „Wenus" Jędrzejewo - 62.500,00 zł;

3) Klub Sportowy „Sokół" Gębice - 48.500,00 zł;

4) Klub Sportowy „Błękitni" Kuźnica Czarnkowska - 29.000,00 zł;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czarnków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Czarnków z dnia 18 lutego 2019 r. - skan

 

 

efs prow ryby unia