Dzisiaj jest Niedziela, 24.03.2019, Imieniny Gabrieli, Marka, Seweryna
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 

Zarządzenie Nr 53/2019

Wójta Gminy Czarnków

z dnia 25 lutego 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  i wychowania.

 

             Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2019 r., zarządza się co następuje:

 

§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

2. Przyznaje się dotacje następującym organizacjom pozarządowym:

 

Zadanie nr 1 - Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych:

 

1)      Oferta nr 01 - Olimpiady Specjalne Polska  -  2.600,00 zł                                                                            

2)      Oferta nr 02 - Klub Karate ,,Shotokan" -    3.400,00 zł

3)      Oferta nr 03 - Uczniowski Klub Sportowy ,,VENUS" -  9.000,00 zł                                                        

 

Zadanie nr 2 - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

 


1)      Oferta nr 01 - Fundacja ,,Gębiczyn" -    6.000,00 zł

                                                                              

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czarnków.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 SKAN ZARZĄDZENIA

 

 

 

efs prow ryby unia