Dzisiaj jest Czwartek, 21.02.2019, Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Zarządzenie Nr 42/2019

Wójta Gminy Czarnków

z dnia 30 stycznia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  i wychowania.

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały  Nr III/8/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 

§ 2. Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czarnków.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZARZĄDZENIE 

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA - OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

 

efs prow ryby unia