Dzisiaj jest Wtorek, 19.03.2019, Imieniny Aleksandryny, Józefa, Nicety
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 

 

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

w 2015 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Czarnków.

 

 

            Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U z 2014 r.,poz.1118 ze zm.) do wskazania swojego przedstawiciela do prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarnków w 2015 r. z zakresu:

 

            -wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

            -nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji.

W pracach Komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy, spełniających łącznie następujące kryteria:

 

            - posiadają obywatelstwo polskie i korzystają w pełni z praw publicznych,

            - nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

            -wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz do

            przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

 

Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31 marca 2015r. w Urzędzie Gminy w Czarnkowie ul.Rybaki 3 pok. nr 14  lub drogą pocztową  na adres:

 

 

            Urząd Gminy

            64-700 Czarnków

            ul.Rybaki 3

 

 

Szczegółowe informacje są dostępne telefonicznie pod nr tel.(67) 253 02 88

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

efs prow ryby unia