Dzisiaj jest Wtorek, 11.12.2018, Imieniny Biny, Damazego, Waldemara
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, dnia 17 października 2017 r.

 

IGROŚ.6840.3.2017

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147- ze zmianami )  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  

położonej

w obrębie wsi   B I A Ł Ę Ż Y N

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018172/9.

 

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 33/1 o  pow.  0,2349 ha

 

III. Działka nr 33/1 w Białężynie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/270/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 8 grudnia 2005 roku położona jest na terenie zabudowy usługowo-produkcyjnej.  

IV. Nieruchomość położona jest w strefie nowo powstałej zabudowy produkcyjnej i terenów rolnych wsi Białężyn. Walory lokalizacyjne działki uznaje się jako  korzystne. Dojazd drogą asfaltową. Kształt działki regularny, teren równy. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia nie utrudniająca ewentualnej zabudowy.  Działka  leży  w strefie  uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski.

V.                   

VI. Cena nieruchomości:  62.900 zł (w tym  podatek VAT 23% w kwocie 11.761,79 zł)   

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 33/1 nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018172/9.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

 

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 7 listopada  2017 r.      

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  28 listopada 2017 r.

   

DJ/DJ

 

efs prow ryby unia