Dzisiaj jest Poniedziałek, 23.04.2018, Imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, dnia  7 lutego 2017 r.

 

IGROŚ.6840.16.2016

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia

 położonej

w obrębie wsi  Marunowo

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00019953/5.

II. Oznaczone w ewidencji gruntów jako:

                             

-     działka nr 225/2 o  pow. 0,1285 ha

 

III. Działka nr 225/2 w Marunowie zgodnie z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Gębice, Marunowo, Sarbka dla terenu produkcji elektroenergetycznej zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/239/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 31.12.2012 r.  położona jest na terenie rolniczym z zakazem zabudowy - 11.R1.

IV. Nieruchomość położona jest  w strefie terenów rolnych wsi Marunowo. Dojazd do działki bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt wydłużonego prostokąta właściwy dla dróg. Działka użytkowana jest jako grunt orny łącznie z sąsiednimi działkami. Zgodnie z ewidencją gruntów stanowi  drogę (dr).  

V. Cena nieruchomości:

 

działka nr 225/2 -   8.071,26 złotych (w tym podatek VAT 1.509,26 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze bezprzetargowej na poszerzenie i polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

Działka nr 225/2 w Marunowie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej KW Nr PO2T/00019953/5.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 28 lutego 2017 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  21 marca 2017 r.

 

DJ/DJ

   

 

 

   

 

efs prow ryby unia