Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » SPI » OBWIESZCZENIA » Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży - Kuźnica Czarnkowska

Czarnków, dnia 27 marca 2018 roku

IGROŚ.7125.1.2017

 

 

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   

  PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

 

Opis  nieruchomości

 

- oznaczenie według księgi wieczystej

 

Kw PO2T/00018168/8

 

- oznaczenie w katastrze  nieruchomości

 

działki nr: 690/7 o powierzchni  0,1848 ha

 

- stan prawny gruntu

 

Własność

 

- opis budynku

Budynek mieszkalny jednorodzinny  w zabudowie bliźniaczej z poddaszem użytkowym, oznaczony numerem porządkowym nieruchomości - Kuźnica Czarnkowska Os. Leśne nr 7/2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, korytarza, pralni, kotłowni i skrytki o powierzchni użytkowej 60,87m2.

 

 

 

 

- cena

77.162,00 zł

 

- podatek VAT

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku  poz. 1221 ze zm.).

 

- pierwszeństwo

Pierwszeństwo przysługuje najemcy budynku mieszkalnego, o ile oświadczy, że  wyraża zgodę na cenę sprzedaży z uwzględnieniem przyznanej bonifikaty i złoży wniosek w terminie do dnia
30 kwietnia 2018 r.