Dzisiaj jest Środa, 20.03.2019, Imieniny Joachima, Kiry, Maurycego
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

                                          Czarnków, dnia 10 września 2018r.

IGROŚ.6721.1.3.106.2018

WÓJT GMINY CZARNKÓW

 

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

w ogłoszeniu Nr  IGROŚ.6721.1.3.105.2018 Wójta Gminy Czarnków z dnia 31 sierpnia 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Piła Krzewina - Plewiska

 

            Wójt Gminy Czarnków prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu IGROŚ.6721.1.3.105.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Piła Krzewina - Plewiska, które opublikowano w na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, tablicach ogłoszeń w sołectwach Gębice, Marunowo, Sarbia-Sarbka, Huta, stronie internetowej Urzędu Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej „Nadnoteckie Echa".

            W treści ogłoszenia/obwieszczenia widnieje zapis o treści: "Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  29 września 2018r. o godz. 12ºº w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w Sali Narad, piętro I, sala nr 5.",

a powinno być: "Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. o godz. 12ºº w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w Sali Narad, piętro I, sala nr 5."

Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian.

 WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

efs prow ryby unia