Dzisiaj jest Niedziela, 24.03.2019, Imieniny Gabrieli, Marka, Seweryna
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

O G Ł O S Z E N I E

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 roku w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)                                o g ł a s z a m, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Zadanie 1 - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej :

 

Lp.

 

Oferta

Zadanie

Przyznana

dotacja (zł)

1.

Olimpiady Specjalne Polska,                                 Poznań, ul. Żniwna 1,      61-663 Poznań.

Udział zawodników w imprezach  i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim  i międzynarodowym.

 

2.600,00 zł

2.

 

Klub Karate ,,Shotokan"                       ul. Działkowa 12,                       64-700 Czarnków.

Organizacja zawodów, turniejów sportowych                       i imprez sportowo-rekreacyjnych. Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych. Popularyzacja sportu wśród dzieci                     i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponad lokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych. Udział zawodników w imprezach                  i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

 

 

3.400,00 zł

3.

 

Uczniowski Klub Sportowy ,,VENUS", Jędrzejewo 25,                       64-713 Jędrzejewo.

Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych - XII Międzynarodowy Weekend z Koszykówką. Udział zawodników w imprezach i zawodach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym - Udział w rozgrywkach, turniejach, akcjach rekreacyjno-szkoleniowych.

 

 

9.000,00 zł

 

Razem:

 

15.000,00

 

Zadanie nr 2 - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

 

Lp.

 

Oferta

Zadanie

Przyznana

dotacja (zł)

1.

Fundacja ,,Gębiczyn",

 Gębiczyn 24,      

 64-700 Czarnków.

Warsztaty edukacyjne i szkolenia                  dla dzieci i młodzieży - Słowo - Obraz - Ruch II".  Pozaszkolne zajęcia edukacyjno-kulturalne dla uczniów szkół Gminy Czarnków.

 

6.000,00 zł

 

 

Czarnków, 25.02.2019 r.

 

 

SKAN DOKUMENTU

efs prow ryby unia