Dzisiaj jest Środa, 20.03.2019, Imieniny Joachima, Kiry, Maurycego
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

O G Ł O S Z E N I E

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2018 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego,  edukacji, oświaty i wychowania.

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),  o g ł a s z a m, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2018 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Zadanie 1 -

a) działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną,

b) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

c) organizacja konkursów językowych,

d) organizacja konkursów tematycznych,

e) warsztaty edukacyjne i szkolenia dla dzieci i młodzieży:

 

Lp.

 

Oferta

Zadanie

Przyznana

dotacja (zł)

1.

Fundacja „Gębiczyn", Gębiczyn 24, 64-700 Czarnków

 

Warsztaty edukacyjne i szkolenia dla dzieci i młodzieży pt. ,,Słowo - Obraz - Ruch". Pozaszkolne zajęcia edukacyjno-kulturalne dla uczniów szkół Gminy Czarnków.

 

 

 

4.075,00 zł

                       

 

Razem:

 

4.075,00 zł

 

 

 

 

Czarnków, 14.09.2018 r.

 WÓJT              

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

ZARZĄDZENIE

           

efs prow ryby unia