Dzisiaj jest Czwartek, 21.02.2019, Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, dnia 28 sierpnia 2018 roku

IGROŚ.6840.8.2018

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Zofiowo, gmina Czarnków

 

  • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00019087/3.
  • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: - działka nr 65/3 o pow. 0,1058 ha
  • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr LII/388/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 10 listopada 2010 roku działka nr 65/3 w Zofiowie położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Zofiowo bezpośrednio przy szosie prowadzącej w kierunku Gajewa. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako średnio korzystne. Dojazd dobry drogą asfaltową. Działka usytuowana jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Kształt i konfiguracja korzystne, działka w kształcie regularnym, teren równy.

  • Cena wywoławcza: 30.873,00 zł (w tym podatek VAT 23% w kwocie 5.773,00 zł)

                       

Działka nr 65/3 w Zofiowie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00019087/3.

Przetarg odbędzie się w dniu 1października 2018 roku o godz.900 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 5.500,00 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z wpływem  nie  później  niż  do  dnia 24 września 2018 roku.  Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

DJ/DJ

efs prow ryby unia