Dzisiaj jest Niedziela, 16.12.2018, Imieniny Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, dnia 9 stycznia  2018 roku

IGROŚ.6840.3.2017

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi BIAŁĘŻYN, gmina Czarnków

 

  • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018172/9.
  • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr działka nr 33/1 o pow. 0,2349 ha.
  • Działka nr 33/1 w Białężynie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/270/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 8 grudnia 2005 roku położona jest na terenie zabudowy usługowo-produkcyjnej.
  • Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy produkcyjnej i terenów rolnych wsi Białężyn. Walory lokalizacyjne działki uznaje się jako korzystne. Dojazd drogą asfaltową. Kształt działki regularny, teren równy. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia nie utrudniająca ewentualnej zabudowy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski.

 

  • Cena wywoławcza: 62.900 zł (w tym podatek VAT 23% w kwocie 11.761,79 zł)

                       

Działka nr 33/1 w Białężynie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018172/9.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 10.000 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 7 lutego 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

 

 

efs prow ryby unia