Dzisiaj jest Czwartek, 21.02.2019, Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player


Czarnków, dnia 28 czerwca 2018 roku

IGROŚ.602.2.2018

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Czarnków stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) informuje o sporządzeniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarnków na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarnków na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025"

Dokumentacja sprawy jest dostępna w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 15 oraz na stronie www.bip.czarnkowgmina.pl

 

Zainteresowane jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje, organizacje oraz osoby fizyczne mogą składać uwagi i wnioski w terminie od 03  lipca 2018 roku do 24 lipca 2018 roku dotyczące ww. projektów w formie elektronicznej na adres urzad@czarnkowgmina.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Gminy Czarnków

ul. Rybaki 3

64-700 Czarnków

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

 

                                                                          Wójt Gminy Czarnków

                                                                      /-/ Bolesław Chwarścianek

                                                                        

 

efs prow ryby unia