Dzisiaj jest Poniedziałek, 25.06.2018, Imieniny Łucji, Witolda, Wilhelma
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

IGROŚ.6220.1.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 14 lutego 2017r.

 

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJE

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku  inwentarskiego - chlewni na działce nr 137 w Sarbi, W gospodarstwie nastąpi zwiększenie obsady zwierząt z 123,35DJP do 353,35DJP.

2) że w dniu 12.01.2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przedmiotem jest budowa budynku  inwentarskiego - chlewni na działce nr 137 w Sarbi,

3) organem właściwym:

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia  jest Wójt Gminy Czarnków,

    - do wydawania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  a opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie,

4) o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z raportem  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 17 ( II piętro).

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

efs prow ryby unia