Dzisiaj jest Sobota, 23.02.2019, Imieniny Boguty, Bogusza, Macieja
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 

Zarządzenie Nr 389/2018

Wójta Gminy Czarnków

z dnia 27 luty 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVI/375/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

§ 2. Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi ds. Promocji Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do zarządzenia

 

efs prow ryby unia