Dzisiaj jest Niedziela, 16.12.2018, Imieniny Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

                                                  Czarnków, dnia 8 luty 2018r.

IGROŚ.6721.1.1.73.2017

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

O G Ł O S Z E N I E

 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn

 

 

            Na podstawie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr L/395/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. miejscowego planu i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 15.

 

 

                                                    ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

  mgr Monika Piotrowska

 

 


 

efs prow ryby unia