Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » SPI » OBWIESZCZENIA » Oferta Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Trzcianka na realizację zadania publicznego

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Czarnków informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Czarnków oferta Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Trzcianka na realizację zadania publicznego, jak poniżej:

- rodzaj zadania - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie - prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, propagowanie działań ekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,

- tytuł zadania publicznego - Powiatowy obóz edukacji ekologicznej - XIV edycja,

- wnioskowana kwota dotacji - 3.000,00 zł.

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oferta Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Trzcianka została zamieszczona na okres 7 dni:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków,

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków,

3. na stronie internetowej  Urzędu Gminy Czarnków pod adresem www.czarnkowgmina.pl.

 

Uwagi dotyczące ww. oferty można zgłaszać na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków w terminie do 11.07.2018 r.

 

 

 

Czarnków, 04.07.2018 r.

 

 Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

 

TREŚĆ OFERTY