Dzisiaj jest Niedziela, 20.01.2019, Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, 06 kwietnia 2018 roku

IGROŚ.6733.1.5.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 4 kwietnia 2018 roku, na wniosek:

 

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Krótka 1, 64-700 Brzeźno

reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Łucyka

 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa sieci wodociągowej na działkach nr 161 i 180 położonych w Mikołajewie, gmina Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro) w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin składania uwag i wniosków upływa po 21 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

           /-/ Monika Piotrowska

 

 ZAŁĄCZNIK - MAPA

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: www.czarnkowgmina.pl oraz BIP,

na okres od 6 kwietnia 2018 roku do  27 kwietnia 2018 roku

 

 

 

 

 

 

 

efs prow ryby unia