Dzisiaj jest Niedziela, 20.01.2019, Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, 03 kwietnia 2018 roku

IGROŚ.6733.1.4.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 28 marca 2018 roku, na wniosek:

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

reprezentowanej przez pełnomocnika P. Adama Radkiewicza

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV, słupa SN 15kV, złącza ZKSN 15KV w celu budowy powiązania linią kablową SN 15kV pomiędzy miejscowościami Gębice - Gębiczyn. 

 

Przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie po działkach położonych w Gminie Czarnków, w obrębie geodezyjnym Gębice nr: 334, 124, 123, 698, 699, 702, 608, 609/2, 607/2, 703, 633/1, 637, 642/2, 645/1, 646/2, 636/2 i 646/1 oraz w obrębie geodezyjnym Gębiczyn nr:77/12, 109, 114/2, 115/2, 116/2, 117/8, 82/1, 117/4 i 120/3. 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro) w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po 21 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

ZAŁĄCZNIK - MAPA

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: www.czarnkowgmina.pl oraz BIP,

na okres od 3 kwietnia 2018 roku do  18 kwietnia 2018 roku

efs prow ryby unia