Dzisiaj jest Czwartek, 21.02.2019, Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, 7 lutego 2019 roku

IGROŚ.6733.1.15.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945)

 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 7 lutego 2019 roku na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. ul. Strzeszyńska 58, 60 - 479 Poznań, Rejon Dystrybucji Piła, Al. Poznańska 34,   64-920 Piła reprezentowanej przez pełnomocnika p. Pan Marcina Kopera

- została wydana decyzja Nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV pod nazwą: „Przebudowa linii napowietrznej SN „Trzcianka II" w odgałęzieniu kierunek stacja SN/nn nr 07-2732 „Walkowice 3" na linię kablową" na terenie części działek o nr ewid. 70, 127, 126, 128, 143, 144, 146, 630, 7215 i 7214/1 położonych w miejscowości Walkowice, gmina Czarnków ora na terenie części działek o nr ewid. 638 i 7216 położonych w miejscowości Romanowo Górne, gmina Czarnków.

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię w/w decyzji w celu zapoznania się z jej treścią .

Od w/w decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin na złożenie odwołania upływa po 28 dniach od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl oraz w BIP

na okres: od 07 lutego 2019 roku do  07 marca 2019 roku

efs prow ryby unia