Dzisiaj jest Niedziela, 20.01.2019, Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 Czarnków 08.06.2018 roku

IGROŚ.6733.1.5.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 08 czerwca 2018 roku, dla:

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Krótka 1
64 - 700 Brzeźno

została wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/2018 dla przedsięwzięcia:

budowa sieci wodociągowej na działkach nr 161 i 180 położonych w Mikołajewie, gmina Czarnków.

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię w/w decyzji w celu zapoznania się z jej treścią.

Od w/w decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin na złożenie odwołania upływa po 28 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek


Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 08 czerwca 2018 roku do  06 czerwca 2018 roku

 

 

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

 

 
 

efs prow ryby unia