Dzisiaj jest Niedziela, 16.12.2018, Imieniny Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków 25.01.2018 roku

IGROŚ.6733.10.2017

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 25 stycznia 2018 roku, dla:

P4 Spółka z o.o.

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

reprezentowanej przez pełnomocnika

P. Piotra Marczaka

została wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2018 dla przedsięwzięcia:

budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3074 sieci Play na terenie działki o nr ewid. 1125 położonej w Gajewie, gmina Czarnków.

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię w/w decyzji w celu zapoznania się z jej treścią.

Od w/w decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin na złożenie odwołania upływa po 28 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

                                             ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

                                                              /-/    Monika Piotrowska

Decyzja

Załącznik do decyzji

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 25 stycznia 2018 roku do  23 lutego 2018 roku

 

 

efs prow ryby unia