Dzisiaj jest Poniedziałek, 16.07.2018, Imieniny Eustachego, Mariki, Mirelli
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

IGROŚ.6220.1.8.2017

 


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia  02 października 2017r.

 

 

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2017r. poz. 1405)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 01.09.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.8.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na

realizacji węzła betoniarskiego na działce nr 31/2 w miejscowości Białężyn, gmina Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                            

 

      WÓJT GMINY CZARNKÓW

  /-/    Bolesław Chwarścianek

 

     

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 02 października 2017 roku do  02 listopada 2017 roku

Obwieszczenie zostaje opublikowane dnia 02 października 2017r.

 

efs prow ryby unia