Dzisiaj jest Niedziela, 16.12.2018, Imieniny Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 

IGROŚ.6220.1.1.2018

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia  7 lutego 2018 roku

 

 

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2017r. poz. 1405)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 02.02.2017 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.1.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie budynku inwentarskiego - chlewni w obrębie działki nr 137 położonej w Sarbi, gm. Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                           

 

 

                                                ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

                                                                  /-/    Monika Piotrowska

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 8 lutego 2018 roku do  12 marca 2018 roku

 

efs prow ryby unia