Dzisiaj jest Sobota, 21.04.2018, Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 

IGROŚ.6220.1.4.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 30 czerwca 2017r.

 

 

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2016r. poz. 353 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 23.06.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.4.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na

 

POWIERZCHNIOWEJ (ODKRYWKOWEJ)  EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO ZE ZŁOŻA KUŹNICA CZARNKOWSKA NP NA DZIAŁCE NR 652/5 W KUŹNICY CZARNKOWSKIEJ

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 


 

 

 

efs prow ryby unia