Dzisiaj jest Niedziela, 17.02.2019, Imieniny Konstancji, Krystiana, Sylwany
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

IGROŚ.6220.1.7.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia  27 września 2018 roku

   

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1405 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 20.09.2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.7.2018 dla przedsięwzięcia polegającego

na powierzchniowej (odkrywkowej)  eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego WALKOWICE GODRA na działkach nr 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689 i 690  w obrębie Walkowice, gmina Czarnków.

 

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki nr 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

    

                                                                     WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                      /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 27 września 2018 roku do  29 października 2018 roku

 

 

efs prow ryby unia