Dzisiaj jest Czwartek, 21.02.2019, Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

IGROŚ.6220.1.4.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia  11 lipca 2018 roku

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1405 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 08.06.2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.4.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na

na budowie hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną dla firmy ATRE sp. z o. o. na działce nr 738/5 obręb Romanowo Dolne, gmina Czarnków,

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile  oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki nr 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

     

                                                                     WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                      /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 11 lipca 2018 roku do  13 sierpnia 2018 roku

 

efs prow ryby unia