Dzisiaj jest Czwartek, 21.02.2019, Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

IGROŚ.6220.1.5.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia  12 lipca 2018 roku

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1405 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 15.06.2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.5.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego KUŹNICA CZARNKOWSKA MD na działkach ewidencyjnych nr 35/9, 34, 33 i 30/1 w Kuźnicy Czarnkowskiej, gm. Czarnków.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki nr 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


                                                                     WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                      /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 


Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 12 lipca 2018 roku do  14 sierpnia 2018 roku

 

 

efs prow ryby unia