Dzisiaj jest Niedziela, 24.03.2019, Imieniny Gabrieli, Marka, Seweryna
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, dnia  19 lutego 2019 roku

IGROŚ.6733.1.3.2019

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 13 lutego 2019 roku, na wniosek:

Gminy Czarnków

 reprezentowanej przez pełnomocnika

  P. Piotra Hausa

Usługi Projektowe HYDROMEL

Os. Bolesława Chrobrego 36/29

60-681 Poznań

 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

„Poprawa przepustowości rowu PŁ-24 od km 0+000 do km 0+800 wraz z zabezpieczeniem skarpy stawu w miejscowości Huta".

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 117, 118/1, 120, 142 i 338 w Hucie, gmina Czarnków.

W ramach zadania planuje się:

- rozbiórkę i budowę nowych przepustów w ul.: Pilskiej, Szkolnej, Ogrodowej,  

- przebudowę odcinka drogi, ul. Szkolna;

- przebudowę stawu.

 

Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w godzinach od 730 -1530, w dni robocze, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po 21 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

       

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 MAPA

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronach internetowych: www.czarnkowgmina.pl, www.ujscie.pl oraz BIP,

na okres od 19 lutego 2019 roku do  12 marca 2019 roku

efs prow ryby unia