Dzisiaj jest Środa, 20.03.2019, Imieniny Joachima, Kiry, Maurycego
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, dnia 21 grudnia 2018 roku

IGROŚ.6733.1.17.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 13 grudnia 2018 roku, na wniosek:

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

reprezentowanej przez pełnomocnika P. Adama Radkiewicza

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

1) budowa linii kablowych średniego napięcia SN 15kV,

2) budowa linii kablowych nn 0,4 kV,

3) budowa 1 szt. słupa SN 15kV,

4) budowa 9 szt. słupów nn 0,4kV,

5) budowa jednego złącza 15 kV w obudowie betonowej- o wym. 1,9m x 1,6m, wys.     ok.1,6m,

6) budowa 4 szt. stacji transformatorowych małogabarytowych o wym. ok. 1,9m x3,1m, wys. ok. 1,6m,

w celu: „Przebudowy linii napowietrznej SN 15kV „ Rogoźno" (GPZ Czarnków) w odgałęzieniu kierunek stacja SN/nn nr 07-2554 „Gębiczyn 1-wybudowania kier. Gębice".

Przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie po działkach nr 77/2, 77/19, 109, 80, 109, 82/2, 117/7, 117/5, 118, 119/1, 119/2, 120/3, 120/4, 48, 50/3, 51, 7287/3, 53, 7287/4. 7287/1, 7286/1, 317, 7288/2, 7288/4, 112/1, 287, 7299/12, 7299/10, 167, 189/4 w obrębie Gębiczyn.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro) w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po 21 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 MAPA

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronie internetowej: www.czarnkowgmina.pl oraz BIP,

na okres od 21 grudnia 2018 roku do  11 stycznia 2019 roku

efs prow ryby unia