Dzisiaj jest Niedziela, 24.03.2019, Imieniny Gabrieli, Marka, Seweryna
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, 13 marca 2019 roku

IGROŚ.6733.1.6.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

 

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 11 marca 2019 roku, na wniosek:

 

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

reprezentowanej przez pełnomocnika p. Dariusza Dryjańskiego

 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

przebudowa linii napowietrznej SN „Ujście" odgałęzienie kierunek Drzązgowo.

Inwestycja obejmuje budowę linii kablowej SN-15 kV, nn-0,4 kV, budowę linii napowietrznej SN-15 kV, budowie stacji transformatorowych SN/nn, stanowisk słupowych SN oraz stanowisk słupowych nn wraz z powiązaniami nasłupowymi.

 

Przedmiotowa sieć energetyczna ma przebiegać w obrębach geodezyjnych:

Gębice po działkach nr: 422/8, 420, 462/1, 466/1, 509,   

Marunowo po działkach nr: 96, 191, 170/2, 190, 91, 92, 173 i 172.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 14 (II piętro) w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po 21 dniach od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 ZAŁĄCZNIK

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

W sołectwach, siedzibie Urzędu Gminy Czarnków,

na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl

oraz BIP - biuletynie informacji publicznej

na okres od 13 marca 2019 roku do 3 kwietnia 2019 roku

efs prow ryby unia