Dzisiaj jest Środa, 20.03.2019, Imieniny Joachima, Kiry, Maurycego
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player


 

 

Czarnków, 20 grudnia 2018 roku

IGROŚ.6733.1.18.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

 

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 17 grudnia 2018 roku, na wniosek:

 

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

reprezentowanej przez pełnomocnika p. Łukasza Szydłowskiego

 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kv wraz ze stacjami transformatorowymi kontenerowymi SN/nn oraz stanowiskami słupowymi w ramach projektu pod nazwą „Projekt przebudowy linii napowietrznej SN-15 kV „Ujście" odgałęzienie kier. Gębice".

 

Przedmiotowa sieć energetyczna ma przebiegać w obrębach geodezyjnych: Sarbka po działkach nr: 155/1 i 123

oraz  Gębice po działkach nr: 421, 172/4, 498/1, 496, 497, 498/2, 507/14, 243/3, 259, 122, 123, 124, 334, 335, 125, 121, 698, 7211/1 i 719 oraz 120/1 i 120/2.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 14 (II piętro) w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po 21 dniach od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronach internetowych www.czarnkowgmina.pl, oraz BIP

na okres od 20 grudnia 2018 roku do 10 stycznia 2018 roku

 

 


 

Czarnków, 18 grudnia 2018 roku

IGROŚ.6733.1.18.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

 

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 17 grudnia 2018 roku, na wniosek:

 

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

reprezentowanej przez pełnomocnika p. Łukasza Szydłowskiego

 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kv wraz ze stacjami transformatorowymi kontenerowymi SN/nn oraz stanowiskami słupowymi w ramach projektu pod nazwą „Projekt przebudowy linii napowietrznej SN-15 kV „Ujście" odgałęzienie kier. Gębice".

 

Przedmiotowa sieć energetyczna ma przebiegać w obrębach geodezyjnych: Sarbka po działkach nr: 155/1 i 123 oraz  Gębice po działkach nr: 421, 172/4, 498/1, 496, 497, 498/2, 507/14, 243/3, 259, 122, 123, 124, 334, 335, 125, 121, 698, 7211/1 i 719.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 14 (II piętro) w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po 21 dniach od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 MAPA

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronach internetowych www.czarnkowgmina.pl, oraz BIP

na okres od 18 grudnia 2018 roku do 8 stycznia 2018 roku

efs prow ryby unia