Dzisiaj jest Czwartek, 21.02.2019, Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, 8 lutego 2019 roku

IGROŚ.6733.1.2.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 31 stycznia 2019 roku, na wniosek:

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

reprezentowanej przez pełnomocnika P. Łukasza Szydłowskiego

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

przebudowa linii napowietrznej SN „Trzcianka II" w odgałęzieniu kierunek stacja SN/nn nr 07-2648 „Nowie 1 - osada".

Przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie po działkach położonych w Gminie Czarnków, w obrębie geodezyjnym Walkowice nr: 299, 300/4, 552/1, 563/1, 507, 506, 504, 483, 7156/3, 7155/1, 422, 437, 436, 7154/3 oraz w Gminie Ujście, w obrębie geodezyjnym Mirosław po działce nr  509 i 385.

 

Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w godzinach od 730 -1530, w dni robocze, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po 21 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

MAPA

       

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronach internetowych: www.czarnkowgmina.pl, www.ujscie.pl oraz BIP,

na okres od 11 lutego 2019 roku do  4 marca 2019 roku

 

 

 

efs prow ryby unia