Dzisiaj jest Niedziela, 20.01.2019, Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, 29 marca 2018 roku

IGROŚ.6733.1.3.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 23 marca 2018 roku, na wniosek:

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

reprezentowanej przez pełnomocnika P. Łukasza Matuszaka

 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa napowietrzno-kablowej dwutorowej linii średniego napięcia SN „Połajewo" (GPZ Czarnków) na odcinku od GPZ Czarnków do stanowiska nr 53.

 

Przedmiotowa linia średniego napięcia SN-15 kV przebiegać będzie po działkach położonych w Gminie Czarnków, w obrębach geodezyjnych:

- Śmieszkowo, dz. nr 456/1, 502/2, 503/1, 274, 273, 272, 279, 411, 412, 418, 435, 440, 434, 441/1, 441/2, 447, 449, 433, 333/1 i 338/4,

- Grzępy, dz. nr 7, 8, 13, 14, 15, 18/1, 18/2, 24, 39/2, 39/4, 40/8, 40/10, 40/9, 40/4, 41, 118, 117/2, 117/1, 116/1, 119, 104, 122/1, 111/1, 111/3 i 120,

- Komorzewo, dz. nr 211 i 212/1,

oraz w Gminie Lubasz, w obrębie geodezyjnym Jędrzejewo po działkach nr: 322/2, 322/3, 322/1, 297, 296, 280, 279 i 253.

Projektowana nowa linia energetyczna ma przebiegać po trasie starej linii, która jest przewidziana do rozbiórki.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Czarnków w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 14 (II piętro) w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin składnia uwag i wniosków upływa po 21 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

/-/ Monika Piotrowska

 

Załączniki:

MAPA 1

MAPA 2

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń,

na stronach internetowych www.czarnkowgmina.pl, www.lubasz.pl oraz BIP

na okres od 29 marca 2018 roku do  19 kwietnia 2018 roku

efs prow ryby unia