Dzisiaj jest Niedziela, 20.01.2019, Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

IGROŚ.6220.1.3.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia  10 kwietnia 2018 roku

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w dniu 09.04.2018 roku została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6620.1.3.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie fermy drobiu planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237,

o maksymalnej łącznej obsadzie wszystkich  kurników 757491 szt. to jest 3030DJP.

 

W związku z powyższym, istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji, dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art.77 ust.1. ww. ustawy, w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro), w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 10 kwietnia 2018 roku do  11 maja 2018 roku.

 

 

efs prow ryby unia