Dzisiaj jest Piątek, 14.12.2018, Imieniny Alfreda, Izydora, Zoriny
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

IGROŚ.6220.8.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 22 grudnia 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM:

 

- o wydanym w dniu 13.11.2017 r. postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOO-I.4242.171.2017.AA.2 uzgadniającym realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491 szt. to jest 3030 DJP w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237,

- o wydanej w dniu 31.01.2017 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie  znak ON.NS.751.3.2017 dotyczącej  powyższego przedsięwzięcia oraz o podtrzymaniu tej opinii - pismo nr ON.NS.0700.16.2017 z dnia 11.10.2017 roku.

 

Doręczenie postanowienia i opinii uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

W załączeniu postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  i opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Czarnkowie oraz pismo podtrzymujące tą opinię.

 

 

                                             ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

                                                              /-/    Monika Piotrowska

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Czarnkowie oraz pismo podtrzymujące tą opinię

 

efs prow ryby unia