Dzisiaj jest Sobota, 23.02.2019, Imieniny Boguty, Bogusza, Macieja
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

IGROŚ.6220.8.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 01 marca 2018 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 36 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) 

ZAWIADAMIAM, 

że załatwienie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237 nastąpi w terminie do 09.04.2018 r. ze względu na prowadzone postępowanie oraz skomplikowany charakter sprawy.

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.


                                              ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

                                                              /-/    Monika Piotrowska

efs prow ryby unia