Dzisiaj jest Sobota, 23.02.2019, Imieniny Boguty, Bogusza, Macieja
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

IGROŚ.6220.8.2016 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 01 marca 2018 r.

         Na  podstawie  art.  10 §  1  ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1405 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 w Urzędzie Gminy Czarnków , ul. Rybaki 3, II piętro, pokój nr 17, tel. 67-255-58-40, będzie można zapoznać się z zebranymi materiałami oraz  wnieść ewentualne uwagi, w sprawie toczącego się postępowania dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

budowie Fermy Drobiu o maksymalnej obsadzie do 757491szt. to jest 3030DJP, planowanej do realizacji w miejscowości Brzeźno gmina Czarnków na działkach o numerach ewidencyjnych 235 i 237.

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

                                               

 ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

          /-/    Monika Piotrowska

 

efs prow ryby unia