Dzisiaj jest Niedziela, 17.02.2019, Imieniny Konstancji, Krystiana, Sylwany
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

IGROŚ.6220.12.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 28 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM:

 

- o wydanym w dniu 15.11.2017 r. postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOO-I.4242.146.2017.AA.2 uzgadniającym realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego „Ujście Czarnków" - 3 turbin wiatrowych na działkach nr 242/2, 272 i 266 w Marunowie, gm. Czarnków,

- o wydanej w dniu 31.01.2018 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie  znak ON.NS.751.1.2018 dotyczącej  powyższego przedsięwzięcia.

 

Doręczenie postanowienia i opinii uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

W załączeniu postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  i opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Czarnkowie.

 

 

                                                                   WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                      /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 02 października 2018 roku do  17 października 2018 roku


efs prow ryby unia