Dzisiaj jest Niedziela, 17.02.2019, Imieniny Konstancji, Krystiana, Sylwany
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

IGROŚ.6220.12.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 28 września 2018 r.

         Na  podstawie  art.  10 §  1  ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z  2017 r. poz. 1405 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia,

 

w Urzędzie Gminy Czarnków , ul. Rybaki 3, II piętro, pokój nr 17, tel. 67-255-58-40, będzie można zapoznać się z zebranymi materiałami oraz  wnieść ewentualne uwagi, w sprawie toczącego się postępowania dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

budowie parku wiatrowego „Ujście Czarnków" - 3 turbin wiatrowych na działkach nr 242/2, 272 i 266 w Marunowie, gm. Czarnków.

 

Doręczenie zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

                                                           

 

                                                                   WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                      /-/    Bolesław Chwarścianek

 


Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 02 października 2018 roku do 24 października 2018 roku.                                                                                                                                                                                                                                       

 

efs prow ryby unia