Dzisiaj jest Poniedziałek, 25.06.2018, Imieniny Łucji, Witolda, Wilhelma
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 

 

IGROŚ.6220.1.2.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 8 czerwca 2017r.

 

         Na  podstawie  art. 49 ustawy  z  dnia  14. 06. 1960 roku  Kodeks   postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze  zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2016r. poz. 353 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 06.06.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IGROŚ.6220.1.2.201 dla przedsięwzięcia polegającego na

 

ROZBUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 309

I 174 W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJEWO, GMINA CZARNKÓW

 

Od powyższej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W załączeniu decyzja Wójta.

 

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

Dokumenty sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki nr3, II piętro, pokój nr 17, tel. 67-255-58-40.

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 


 
 

 

 

efs prow ryby unia