Dzisiaj jest Wtorek, 22.05.2018, Imieniny Emila, Neleny, Romy
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

IGROŚ.6220.10.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 10 marca 2017r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2016r. poz. 353 ze zm.)

 

ZAWIADAMIAM,

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 17.02.2017r. wydał opinię nr WOO-IV.4240.70.2017.KL.3 o braku potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na

ROZBUDOWIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 309 i 174

W JĘDRZEJEWIE GMINA CZARNKÓW

 

Doręczenie opinii uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

W załączeniu opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska .

 

                                               WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                 /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 TREŚĆ OPINII

 

 


 

efs prow ryby unia