Dzisiaj jest Niedziela, 20.01.2019, Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 Czarnków, dnia 10 maja 2018 roku

IGROŚ.6721.1.6.62.2018

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

O G Ł O S Z E N I E

 

o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków:

- w Gębicach, w rejonie ulicy Lipowej oraz

- części południowej terenu produkcyjno-usługowego w Romanowie Dolnym.

 

 

            Na podstawie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków następujących uchwał:

- uchwały Nr LIV/426/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Gębicach, w rejonie ulicy Lipowej,

- uchwały Nr LIV/423/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej terenu produkcyjno-usługowego w Romanowie Dolnym.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. miejscowego planu i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 15.

 

 

Z up. WÓJTA GMINY CZARNKÓW

/-/  Feliks Łaszcz

Sekretarz Gminy


 

 

efs prow ryby unia