Dzisiaj jest Środa, 26.07.2017, Imieniny Anny, Mirosławy, Joachima
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Inwestycje drogowe Gminy Czarnków na 2016 rok

 

Zadania zrealizowane:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gębiczyn

Droga o nawierzchni gruntowej została przebudowana na odcinku długości 1200 m na drogę o nawierzchni z gruzu o grubości warstwy 22 cm, szerokość jezdni 4,5 m.

koszt przebudowy 86.100,00 zł.

 

2. Przebudowa drogi gminnej (ulicy Lipowej) w Gębicach

Droga o nawierzchni gruntowej została przebudowana na odcinku 450,0 m na drogę o nawierzchni z gruzu o grubości warstwy 20 cm, szerokość jezdni 5,00 m.

Koszt przebudowy: 41.512,50 zł.

 

3. Przebudowa drogi  z odwodnieniem w Romanowie Dolnym. Na drodze dojazdowej zostało wykonane odwodnienie wgłębne (rurociąg, studzienki kanalizacyjne i studnia rewizyjna) oraz nawierzchnia gruntowo-żwirowa. Koszt realizacji 20.433,12 zł.

 

4. Przebudowa dróg gminnych w Kuźnicy Czarnkowskiej - ul. Szkolna i ul. Myśliwska - na nawierzchni asfaltowej dróg został przeprowadzony gruntowny remont cząstkowy nawierzchni, na której została ułożona warstwa podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami.  Koszt: 190.927,24 zł.

 

5. Przebudowa drogi gminnej (ulicy Polnej) w Gębicach - nawierzchnia drogi z kruszywa naturalnego - pospółki została wyprofilowana i uzupełniona kruszywem łamanym granitowym oraz zamknięta warstwą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami. Koszt przebudowy: 64.944,00 zł.

 

6. Budowa parkingu przy drodze gminnej w Jędrzejewie - w ramach Funduszu Sołeckiego mieszkańcy wsi Jędrzejewo w 2015 roku zapoczątkowali budowę parkingu z kostki brukowej betonowej na 31 stanowisk wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w centrum Jędrzejewa. W 2016 roku w ramach środków finansowych pochodzących z tego funduszu wykonano jedno miejsce postojowe dla niepełnosprawnych i zjazd utwardzony do Kościoła. Koszt budowy: 11.090,85zł.

 

7. Przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika przy przedszkolu w Jędrzejewie. Chodnik  został wybudowany z kostki brukowej betonowej przy drodze gruntowej,  na odcinku o długości 60 m od budynku przedszkola do przedszkolnego placu zabaw. Koszt budowy: 13.741,99zł.

 

8. Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie (Kociołki) - przebudowa drogi o nawierzchni  gruntowo-żużlowej na drogę o nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości warstwy 23cm, szerokość jezdni 5,0 m, długość odcinka 808 m, pobocze o szerokości 2,5 m wzmocnione kruszywem naturalnym - pospółką o grubości warstwy 15cm. Droga została zrealizowana z udziałem środków finansowych pochodzących z dotacji Województwa Wielkopolskiego.

Koszt budowy: 256.383,41 zł

 

9. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie, ścieżka o nawierzchni z kruszywa naturalnego - pospółki, grubość warstwy 20 cm, długość ścieżki 836 m, szerokość 2 m, ścieżka przebiega równolegle do drogi wojewódzkiej nr 174 w kierunku Wielenia.

 

Zadania  w  trakcie  realizacji:

1.  Budowa chodnika na ulicy Radomskiej w Hucie - odcinek od ulicy Pilskiej w kierunku Radomia. Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, długość odcinka 540 m, średnia szerokość chodnika 1,5 m. Koszt budowy: 117.621,38 zł

 

2.  Przebudowa drogi gminnej w Marunowie  - przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej  na drogę o nawierzchni z tłucznia kamiennego. Warstwa tłucznia grubości 25 cm została  zamknięta warstwą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami. Długość odcinka 278 m, szerokość jezdni 5,0 m.

Na przebudowę drogi Gmina Czarnków uzyskała dotację z Województwa Wielkopolskiego.

Koszt budowy: 142.697,15 zł

 

Czarnków,  3.11.2016 roku

Sporządziła Barbara Łabędzka

 


 

INWESTYCJE GMINNE DO ROKU 2010

 

 


 

INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2011-2014

efs prow ryby unia