Dzisiaj jest Sobota, 23.02.2019, Imieniny Boguty, Bogusza, Macieja
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player


 

BAZA TELEADRESOWA PRACOWNIKÓW

 

REFERAT  FINANSOWO-KSIĘGOWY

REFERAT INWESTYCJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

KOMENDANT GMINNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY


 

REFERAT  FINANSOWO-KSIĘGOWY

 

Maria Rozmarynowska - Główny Księgowy

Telefon - + 48 67 255 04 35

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 3

-----------------------------------------------------------------------------------

Janina Derkacz - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 90

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Obsługa finansowa Urzędu Gminy, w tym wynagrodzeń

Pok. nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------

Karolina Łacek - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 90

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Obsługa finansowa Urzędu  Gminy, w tym wynagrodzeń

Pok. nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------

Dorota Konieczna - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 90

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Obsługa finansowa budżetu Gminy, w tym sołectw

Pok. nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------

Izabela Małecka - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 83

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Rozliczenia należności niepodatkowych

Pok. nr 09

 

Paulina Grynia - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 83

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Obsługa kasy, rozliczenia należności niepodatkowych, rozliczenie umów cywilnoprawnych dotyczących partycypowania w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, opłata eksploatacyjna

Pok. nr 09

 

Mariola Michalak - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 82

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Wymiar podatków (od nieruchomości, rolny, leśny) - osoby fizyczne, zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, zaświadczenie o użytkach rolnych i hektarach przeliczeniowych

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Katarzyna Wiza - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 82

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Wymiar podatków - osoby prawne  (od nieruchomości, rolny, leśny), opłata od posiadania psów,                          rozliczenia należności niepodatkowych (dzierżawa gruntów i budynków z mienia komunalnego, użytkowanie wieczyste, sprzedaż działek z mienia komunalnego), rozliczenia wynajmu sal wiejskich

 

Pok. nr 03

 

Bernadeta Zmysłowska - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 88

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Rozliczenie należności podatkowych ((od nieruchomości, rolny, leśny, psy) - osoby fizyczne  - Windykacja

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Elżbieta Zawadzka - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 88

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Ewidencja działalności gospodarczej, wymiar podatków (od środków transportowych), ewidencja środków trwałych, sprawy dotyczące zezwoleń alkoholowych

Pok. nr 03

-----------------------------------------------------------------------------------

Michał Iwanicki - Informatyk

Telefon - + 48 67 253 03 29

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: obsługa informatyczna urzędu

Pok. nr 08

 

 

 

 

 

 

REFERAT INWESTYCJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA

Barbara Łabędzka - Kierownik Referatu

 

Telefon - + 48 67 253 02 81

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu, plany zagospodarowania przestrzennego

Pok. Nr 14

-----------------------------------------------------------------------------------

Henryk Siemieniewski - Zastępca kierownika

Telefon - + 48 67 253 02 92

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: ochrona nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie ich bezdomności, inwentaryzacja i obrót nieruchomościami, rozgraniczenia nieruchomości, gospodarka leśna i łowiecka, pozwolenia na uprawę  maku i konopi

Pok. Nr 13

-------------------------------------------------------------------------------

Marcin Pawłowski - Inspektor

Telefon - + 48 67 255 58 40

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje, przygotowanie inwestycji do realizacji, zamówienia publiczne, gospodarka lokalami użytkowymi

Pok. Nr 17

-------------------------------------------------------------------------------

 

Stefania Szwed - Inspektor

Telefon - + 48 67 255 58 40

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków, zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków, numeracja porządkowa nieruchomości, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Pok. nr 17

-----------------------------------------------------------------------------------

Krzysztof Frąckowiak - Inspektor

Telefon - + 48 67 253 02 94

 Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Realizacja inwestycji, realizacja remontów, środki trwałe (OT, LT, PT), oświetlenie drogowe

Pok. nr 16

-----------------------------------------------------------------------------------

Iwona Sawicka - Podinspektor

Telefon - + 48 67 255 58 24

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, geologia - żwirownie, melioracje wodne, opłaty  za gospodarcze korzystanie ze środowiska, podziały nieruchomości, udzielanie zezwoleń na wywóz nieczystości ciekłych

Pok. nr 15

-----------------------------------------------------------------------------------

Danuta Janyska - Podinspektor

Telefon - + 48 67 255 58 24

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Sprzedaż nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, zaświadczenia o posiadanym gospodarstwie rolnym

Pok. nr 15

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Natalia Łukasiak - Inspektor

Telefon - + 48 67 255 58 24

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Przydziały mieszkań komunalnych, wspólnoty mieszkaniowe, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, wystawianie faktur Vat

Pok. nr 15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barbara Piechocka - Inspektor

Telefon - +48 67 255 58 24

Adres: Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Bieżące utrzymanie dróg gminnych, naliczanie opłat za umieszczanie urządzeń technicznych w drogach gminnych, cmentarze komunalne, naliczanie opłat planistycznych

Pok. Nr 15

----------------------------------------------------------------------------------------------

Krzysztof Plamowski - Podinspektor

Telefon - +48 67 255 58 40

Adres: Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 17

 

 

 

 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

 

Mariusz Grzegorek - Kierownik Referatu

Telefon - + 48 67 253 02 95

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 07

Zadania: Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, projekty regulaminów, projekty uchwał Rady Gminy Czarnków i Zarządzenia Wójta, sprawy obywatelskie, czuwanie nad realizacją Funduszu Sołeckiego.

-----------------------------------------------------------------------------------

Ewa Chodynicka-Filoda - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 95

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Obsługa Rady Gminy i współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pok. nr 07

  ---------------------------------------------------------------------------------------

Danuta Madaj -Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 84

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 06

Zadania:  Kadry i archiwum zakładowe

---------------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Wiśniewska - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 84

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 06

Zadania: Promocja Gminy i współpraca z organizacjami pozarządowymi

---------------------------------------------------------------------------------------

Dorota Naplocha  - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 89

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Ewidencja ludności

Pok. nr 01

---------------------------------------------------------------------------------------

Karolina Bednarek - Podinspektor

Telefon - + 48 67 253 02 89

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Zadania: Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe, zaopatrzenie materiałowe

Pok. nr 01

 

KOMENDANT GMINNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

Tadeusz Mendyk - Komendant Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej

Telefon - + 48 67 253 02 84

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 06

 

 

 

 

 

 

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

 

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY

Iwona Zielińska

Telefon - + 48 67 253 02 87

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------

Iwona Stochaj

Telefon - + 48 67 253 02 86

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Andrzejewska

Telefon - + 48 67 253 02 86

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------

Iwona Stochaj

Telefon - + 48 67 253 02 86

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------

Elżbieta Dudziak

Telefon - + 48 67 253 02 86

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------

Paulina Bukowska

Telefon - + 48 67 253 02 85

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------

Mariusz Szostak

Telefon - + 48 67 253 02 85

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------

Agnieszka Krawczyńska

Telefon - + 48 67 253 02 93

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr  18

-----------------------------------------------------------------------------------

Wioletta Miklejewska

Telefon - + 48 67 253 02 93

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Pok. nr 18

-----------------------------------------------------------------------------------

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

efs prow ryby unia