Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2014 » Ogłoszenie w sprawie sprawdzania spisów wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast

O G Ł O S Z E N I E

    w sprawie sprawdzania spisów wyborców uprawnionych

   do głosowania w wyborach do Rad Gmin, Rad Powiatów

i Sejmików Województw oraz Wójtów, Burmistrzów

 i Prezydentów Miast ,

zarządzonych na dzień  16 listopada 2014 r.

      

             Urząd Gminy w Czarnkowie zawiadamia, że spisy osób uprawnionych do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. zostaną udostępnione do wglądu na pisemny wniosek zainteresowanego w dniach - od 29 do 31 października 2014 roku w godzinach od 8.00  do 15.30  w pokoju  Nr - 1 Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki Nr 3.

       Osoby,  które  mają  zamiar  wziąć  udział  w  wyborach  w  miejscu  pobytu czasowego  i  osoby  przebywające  bez  zameldowania  na  terenie  gminy powinny  złożyć  wniosek  o  wpisanie  do  spisu  wyborców Gminy Czarnków najpóźniej  do  07 listopada 2014 roku .      

 

                                                                    Wójt Gminy Czarnków

                                                                     /mgr inż.Bolesław Chwarścianek /