Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BIP » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Aktualne

Aktualne

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Śmieszkowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/05/2018 13:36:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/05/2018 13:36:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/05/2018 13:36:44)
Zawiadomienie o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym na równanie, profilowanie i naprawę gminnych dróg gruntowych na terenie gminy Czarnków w 2018 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (23/05/2018 12:47:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (23/05/2018 12:47:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (23/05/2018 13:00:01)
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu równanie, profilowanie i naprawa gminnych dróg gruntowych na terenie gminy Czarnków w 2018 roku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/05/2018 20:34:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/05/2018 20:34:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/05/2018 20:35:21)
Zestawienie złożonych ofert na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Śmieszkowie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/05/2018 13:51:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/05/2018 13:51:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/05/2018 13:51:22)
Unieważnienie postępowania na budowę kompleksu rekreacyjnego w Brzeźnie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/05/2018 13:53:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/05/2018 13:53:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/05/2018 13:53:10)
Zestawienie ofert na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018. do 30.06.2019r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (08/05/2018 14:11:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (08/05/2018 14:11:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (08/05/2018 14:11:02)
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej w okresie 01.07.2018-30.06.2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/04/2018 14:42:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/04/2018 14:42:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/04/2018 14:42:47)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2018 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/02/2018 13:46:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/02/2018 13:46:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/02/2018 13:46:45)
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2018 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków

IGROŚ.271.1.2.2018                    

Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2018 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków

Zamawiający zamierza przeznaczyć  213 515,70 zł brutto na realizację w/w zamówienia.

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres dostawcy

Cena oferty brutto (60%)

Kryterium jakościowe

(40%)

Uwagi

1

„WĘGLOPASZ" Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

190 800,60 zł

Wk: 31 934  kJ/kg

 

Wm: 27 819  kJ/kg

Wg: 31 009  kJ/kg

Wd: 18 270 / 18 160 kJ/kg

Wp: 18 141  kJ/kg

2

Transbud P. Nowak, J.Magosiewicz Sp.J.

ul. Gdańska 78A

84-240 Reda

181 557,84 zł

Wk: 29 877 kJ/kg

Załączone do oferty certyfikaty lub sprawozdania z badań nie zawierają wartości opałowej w stanie roboczym w odniesieniu do brykietu drzewnego i pelletu drzewnego.

Wm: 24 515 kJ/kg

Wg: 26 689 kJ/kg

Wd: - kJ/kg

Wp: -  kJ/kg

3

„Handel - Usługi - Transport

Adam Psyk

Śmieszkowo

ul. Działkowa 1

64-700 Czarnków

175 588,65 zł

Wk: 28 631 kJ/kg

 

Wm: 25 264 kJ/kg

Wg: 27 715 kJ/kg

Wd: 17 118 kJ/kg

Wp: 17 897  kJ/kg

4

MULTI COLOR s.c.

Stanisław Janc, Andrzej Janc

ul. Gdańska 54

64-700 Czarnków

199 341,18 zł

Wk: 26 220 kJ/kg

Załączone do oferty certyfikaty lub sprawozdania z badań nie zawierają wartości opałowej w stanie roboczym w odniesieniu do brykietu drzewnego i pelletu drzewnego.

Wm: 25 264 kJ/kg

Wg: 28 484 kJ/kg

Wd: - kJ/kg

Wp: - kJ/kg

 

Wk - wartość opałowa węgla kamiennego orzech

Wm - wartość opałowa miału węglowego

Wg - wartość opałowa węgla kamiennego groszek

Wd - wartość opałowa brykietu drzewnego

Wp - wartość opałowa pelletu drzewnego

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/01/2018 15:17:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/01/2018 15:17:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/01/2018 15:21:00)
Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego o szacunkowej wartości poniżej 30000 Euro - Obsługa kominiarska budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnków w latach 2018-2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/01/2018 14:27:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/01/2018 14:27:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/01/2018 14:27:57)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na odstawę opału na sezon grzewczy II półrocze 2017 do placówek będących pod administracją Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (06/10/2017 12:11:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (06/10/2017 12:11:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (06/10/2017 12:48:56)
Zbiorcze zestawienie ofert - dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2017 dla placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/09/2017 14:19:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: (29/09/2017 15:20:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/09/2017 14:19:10)
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4.100.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2017 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/09/2017 14:43:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/09/2017 14:43:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/09/2017 14:43:57)
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4.100.000.00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Czarnków w 2017 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/08/2017 11:08:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/08/2017 11:08:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/08/2017 11:08:30)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w Białężynie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/08/2017 14:46:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/08/2017 14:46:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/08/2017 14:46:21)
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym p.n. "Świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów Gminy Czarnków w roku szkolnym 2017/2018".
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (03/08/2017 16:15:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (03/08/2017 16:15:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (03/08/2017 16:15:56)
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na przebudowę drogi gminnej w Białężynie
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty
[zł]
Punktacja w kryterium "Cena oferty" Okres gwarancji na wykonane roboty
[m-ce]
Punktacja w kryterium "Okres gwarancji na wykonane roboty" Punktacja łączna
1 Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz
Walkowice 87, 64-700 Czarnków
331 779,62 60,00 84 40,00 100,00
             
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 341.676,01 zł      
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (31/07/2017 16:59:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/07/2017 16:59:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (31/07/2017 17:00:47)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na budowę boisko wielofunkcyjnego wraz z przygotowaniem terenu przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/07/2017 19:42:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/07/2017 19:42:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/07/2017 19:42:57)
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu na świadczenie usług transportowych – przewozy uczniów Gminy Czarnków w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/07/2017 14:53:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/07/2017 14:53:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/07/2017 14:53:25)
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kuźnica Czarnkowska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/07/2017 13:45:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/07/2017 13:45:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/07/2017 13:45:47)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/03/2017 12:29:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/03/2017 12:29:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/03/2017 12:29:35)
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo, ul. Słoneczna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/03/2017 13:32:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/03/2017 13:32:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/03/2017 13:32:37)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2017r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/02/2017 09:23:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/02/2017 09:23:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/02/2017 09:23:31)
Zbiorcze zestawienie ofert na dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2017 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (18/01/2017 14:58:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (18/01/2017 14:58:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (18/01/2017 14:58:49)
Zestawienie ofert do zapytania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa zespołu szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem”
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/01/2017 15:14:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/01/2017 15:14:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/01/2017 15:20:08)
Zestawienie ofert do zapytania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa zespołu szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem”
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/01/2017 15:17:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/01/2017 15:17:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/01/2017 15:17:11)
Zestawienie ofert do zapytania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa zespołu szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem”
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/01/2017 15:18:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/01/2017 15:18:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/01/2017 15:18:13)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na rozbudowę Zespołu Szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/12/2016 10:02:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/12/2016 10:02:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/12/2016 10:02:35)
Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę Zespołu Szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (09/11/2016 19:58:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (09/11/2016 19:58:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (09/11/2016 19:58:25)
Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2016 roku, oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (20/10/2016 12:23:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (20/10/2016 12:23:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (20/10/2016 12:23:31)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę opału na sezon grzewczy II półrocze
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (30/09/2016 12:03:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (30/09/2016 12:03:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (30/09/2016 12:03:10)
Zawiadomienie o wyborze oferty w zapytaniu cenowym na wykonanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Budow boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kuźnica Czarnkowska"

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (21/09/2016 12:33:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (21/09/2016 12:33:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (21/09/2016 12:33:54)
Zawiadomienie o wyborze oferty dla zapytania cenowego na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/09/2016 14:48:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/09/2016 14:48:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/09/2016 14:48:20)
Zawiadomienie o wynikach w przetargu na podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej ulicy Szkolnej i ulicy Myśliwskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (01/08/2016 19:58:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (01/08/2016 19:58:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (01/08/2016 19:58:35)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów z Gminy Czarnków w roku szkolnym 2016 - 2017
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (27/07/2016 14:25:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (27/07/2016 14:25:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (27/07/2016 14:25:30)
Wynik przetargu nieograniczonego na “Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Gajewie”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/07/2016 19:10:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/07/2016 19:10:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/07/2016 19:10:48)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie (Kociołki)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (15/07/2016 14:08:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (15/07/2016 14:08:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (15/07/2016 14:08:27)
Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Średnica"

Czarnków, dnia  28 stycznia 2016 roku

BGK.271.2.3.2016

 

Notatka służbowa w wyboru wykonawcy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.

 

I. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Średnica".

 

II. Cena za przedmiot zamówienia:

Wartość szacunkowa wykonania zamówienia wg kosztorysu inwestorskiego wynosi:  zł netto,  zł brutto.

 

III. Zapytanie cenowe skierowano do 6. następujących wykonawców:

 

1)      Irena Mietlicka, Os. Zacisze 6/5, 64-700 Czarnków,

2)      PROSYSTEM Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, os. B. Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań,

3)      DROMOST Sp. z o.o., ul. Trójpole 3B, 61-693 Poznań,

4)      MBS Projekt Maciej Święch, ul. Ks. Jakuba Przewoźnego 34, 62-090 Cerekwica,

5)      Eurostrada Biuro Inżynierii Lądowej Rufin Jarka, ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarnków,

6)      Adrian Borowski, ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wlkp.

 

IV. Uzyskano następujące warunki realizacji zamówienia:

Na ogłoszenie o udzieleniu zamówienia odpowiedziało  7. wykonawców:

 

1) Eurostrada Biuro Inżynierii Lądowej Rufin Jarka, ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarnków,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 24 000,00 zł netto; 29 520,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

2) REWITAL PROJEKT Daniel Bzowski, ul. Wileńska 29/8, 54-400 Oleśnica,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 24 000,00 zł netto; 29 520,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

3) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE ESKA-PROJEKT, mgr. inż. Szymon Kosmalski, ul. Katowicka 11/U28, 61-131 Poznań,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 16 000,00 zł netto; 19 680,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

4) PROSYSTEM Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, os. B. Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 31 000,00 zł netto; 38 130,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

5) ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR, ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wlkp.

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 7 000,00 zł netto; 8 610,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

6)„FORMA" Pracownia Projektowa s.c. Wanda Formanowska, Radosław Formanowski, Wilkowice ul. Dębowa 6, 64-115 Święcichowa,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 14 000,00 zł netto; 17 220,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

7) Oferta złożona po terminie tj. w dniu 18.01.2016 r. - Geobet Sp. z o. o. Aleja Przyjaciół 40/7, 10-148 Olsztyn,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 17 250,00 zł netto; 21 217,50 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące.

 

V. Umowę zawarto w dniu 28 stycznia 2016 roku z  ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR, ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wlkp, wartość robót brutto: 8 610,00 zł.

 

VI. Umowie nadaje się numer: BGK 271.2.3.2016

                                                                                

Notatkę sporządziła Barbara Łabędzka

Zatwierdzam:

 

 

Zestawienie ofert

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Średnica".

 

L.p.

Oferent

cena netto

cena brutto

1

Eurostrada Biuro Inżynierii Lądowej Rufin Jarka,

ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarnków

24 000,00 zł

29 520,00 zł

2

REWITAL PROJEKT Daniel Bzowski, ul. Wileńska 29/8, 54-400 Oleśnica

24 000,00 zł

29 520,00 zł

3

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE ESKA-PROJEKT, mgr. inż. Szymon Kosmalski, ul. Katowicka 11/U28, 61-131 Poznań

16 000,00 zł

19 680,00 zł

4

PROSYSTEM Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, os. B. Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań

31 000,00 zł

38 130,00 zł

5

ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR, ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wlkp

7 000,00 zł

8 610,00 zł

6

„FORMA" Pracownia Projektowa s.c. Wanda Formanowska, Radosław Formanowski, Wilkowice ul. Dębowa 6, 64-115 Święcichowa

14 000,00 zł

17 220,00 zł

7

oferta złożona po terminie

Geobet Sp. z o. o. Aleja Przyjaciół 40/7, 10-148 Olsztyn

17 250,00 zł

21 217,50 zł

 

Sporządziła Barbara Łabędzka

Czarnków, dnia 28 stycznia 2016 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/01/2016 14:54:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/01/2016 14:56:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/01/2016 14:56:45)
Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo, ulica Słoneczna"

Czarnków, dnia  28 stycznia 2016 roku

BGK.271.2.1.2016

 

Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.

 

I. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo, ulica Słoneczna".

 

II. Cena za przedmiot zamówienia:

Wartość szacunkowa wykonania zamówienia wg kosztorysu inwestorskiego wynosi:  zł netto,  zł brutto.

 

III. Zapytanie cenowe skierowano do 6. następujących wykonawców:

 

1)      Irena Mietlicka, Os. Zacisze 6/5, 64-700 Czarnków,

2)      PROSYSTEM Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, os. B. Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań,

3)      DROMOST Sp. z o.o., ul. Trójpole 3B, 61-693 Poznań,

4)      MBS Projekt Maciej Święch, ul. Ks. Jakuba Przewoźnego 34, 62-090 Cerekwica,

5)      Eurostrada Biuro Inżynierii Lądowej Rufin Jarka, ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarnków,

6)      Adrian Borowski, ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wlkp.

 

IV. Uzyskano następujące warunki realizacji zamówienia:

Na ogłoszenie o udzieleniu zamówienia odpowiedziało  9. wykonawców:

 

1) Eurostrada Biuro Inżynierii Lądowej Rufin Jarka, ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarnków,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 23 000,00 zł netto; 28 290,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

2) MBS Projekt Maciej Święch, ul. Ks. Jakuba Przewoźnego 34, 62-090 Cerekwica,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 55 000,00 zł netto; 67 650,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

3) REWITAL PROJEKT Daniel Bzowski, ul. Wileńska 29/8, 54-400 Oleśnica,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 21 000,00 zł netto; 25 830,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016.r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

4) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE ESKA-PROJEKT, mgr. inż. Szymon Kosmalski, ul. Katowicka 11/U28, 61-131 Poznań,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 16 000,00 zł netto; 19 680,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

5) PROSYSTEM Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, os. B. Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 31 000,00 zł netto; 38 130,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

6) ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR, ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wlkp.

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 6 000,00 zł netto; 7 380,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

7) „FORMA" Pracownia Projektowa s.c. Wanda Formanowska, Radosław Formanowski, Wilkowice ul. Dębowa 6, 64-115 Święcichowa,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 14 000,00 zł netto; 17 220,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

8) LandAR Projects Sp. z o.o., ul. Brazylijska 10a, 03-946 Warszawa,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 31 590,78 zł netto; 38 586,66 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

9) Oferta złożona po terminie tj. w dniu 18.01.2016 r. - Geobet Sp. z o. o. Aleja Przyjaciół 40/7, 10-148 Olsztyn,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 17 700,00 zł netto; 21 771,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące.

 

V. Umowę zawarto w dniu 28 stycznia 2016 roku z  ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR, ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wlkp, wartość robót brutto: 7 380,00 zł.

 

VI. Umowie nadaje się numer BGK.271.2.1.2016

                                                                                

Notatkę sporządziła Barbara Łabędzka

Zatwierdzam:

 

 

Zestawienie ofert

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmieszkowo, ulica Słoneczna".

 

L.p.

Oferent

cena netto

cena brutto

1

Eurostrada Biuro Inżynierii Lądowej Rufin Jarka,

ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarnków

23 000,00 zł

28 290,00 zł

2

MBS Projekt Maciej Święch, ul. Ks. Jakuba Przewoźnego 34, 62-090 Cerekwica

55 000,00 zł

67 650,00 zł

3

REWITAL PROJEKT Daniel Bzowski, ul. Wileńska 29/8, 54-400 Oleśnica

21 000,00 zł

25 830,00 zł

4

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE ESKA-PROJEKT, mgr. inż. Szymon Kosmalski, ul. Katowicka 11/U28, 61-131 Poznań

16 000,00 zł

19 680,00 zł

5

PROSYSTEM Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, os. B. Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań

31 000,00 zł

38 130,00 zł

6

ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR, ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wlkp

6 000,00 zł

7 380,00 zł

7

„FORMA" Pracownia Projektowa s.c. Wanda Formanowska, Radosław Formanowski, Wilkowice ul. Dębowa 6, 64-115 Święcichowa

14 000,00 zł

17 220,00 zł

8

LandAR Projects Sp. z o.o., ul. Brazylijska 10a, 03-946 Warszawa

31 590,78 zł

38 586,66 zł

9

oferta złożona po terminie

Geobet Sp. z o. o. Aleja Przyjaciół 40/7, 10-148 Olsztyn

17 700,00 zł

21 771,00 zł

 

Sporządziła Barbara Łabędzka

Czarnków, dnia 28 stycznia 2016 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/01/2016 14:54:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/01/2016 14:56:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/01/2016 14:56:28)
Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białężyn, os. Polne"

Czarnków, dnia  28 stycznia 2016 roku

BGK.271.2.4.2016

 

Notatka służbowa w wyboru wykonawcy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.

 

I. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białężyn, os. Polne".

 

II. Cena za przedmiot zamówienia:

Wartość szacunkowa wykonania zamówienia wg kosztorysu inwestorskiego wynosi:  zł netto,  zł brutto.

 

III. Zapytanie cenowe skierowano do 6. następujących wykonawców:

 

1)      Irena Mietlicka, Os. Zacisze 6/5, 64-700 Czarnków,

2)      PROSYSTEM Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, os. B. Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań,

3)      DROMOST Sp. z o.o., ul. Trójpole 3B, 61-693 Poznań,

4)      MBS Projekt Maciej Święch, ul. Ks. Jakuba Przewoźnego 34, 62-090 Cerekwica,

5)      Eurostrada Biuro Inżynierii Lądowej Rufin Jarka, ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarnków,

6)      Adrian Borowski, ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wlkp.

 

IV. Uzyskano następujące warunki realizacji zamówienia:

Na ogłoszenie o udzieleniu zamówienia odpowiedziało  7. wykonawców:

 

1) Eurostrada Biuro Inżynierii Lądowej Rufin Jarka, ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarnków,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 19 500,00 zł netto; 23 985,00 zł brutto

- termin wykonania  - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

2) MBS Projekt Maciej Święch, ul. Ks. Jakuba Przewoźnego 34, 62-090 Cerekwica,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 50 000,00 zł netto; 61 500,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

3) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE ESKA-PROJEKT, mgr. inż. Szymon Kosmalski, ul. Katowicka 11/U28, 61-131 Poznań,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 16 000,00 zł netto; 19 680,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

4) PROSYSTEM Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, os. B. Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 27 000,00 zł netto; 33 210,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

5) ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR, ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wlkp.

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 5 900,00 zł netto; 7 257,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

6) „FORMA" Pracownia Projektowa s.c. Wanda Formanowska, Radosław Formanowski, Wilkowice ul. Dębowa 6, 64-115 Święcichowa,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 12 000,00 zł netto; 14 760,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

7) Oferta złożona po terminie tj. w dniu 18.01.2016 r. - Geobet Sp. z o. o. Aleja Przyjaciół 40/7, 10-148 Olsztyn,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 15 350,00 zł netto; 18 880,50 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące.

 

 

V. Umowę zawarto w dniu 28 stycznia 2016 roku z  ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR, ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wlkp., wartość robót brutto: 7 257,00 zł.

 

VI. Umowie nadaje się numer: BGK. 271.2.4.2016

                                                                                

Notatkę sporządziła Barbara Łabędzka

Zatwierdzam:

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie ofert

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białężyn, os. Polne".

 

L.p.

Oferent

cena netto

cena brutto

1

Eurostrada Biuro Inżynierii Lądowej Rufin Jarka,

ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarnków

19 500,00 zł

23 985,00 zł

2

MBS Projekt Maciej Święch, ul. Ks. Jakuba Przewoźnego 34, 62-090 Cerekwica

50 000,00 zł

61 500,00 zł

3

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE ESKA-PROJEKT, mgr. inż. Szymon Kosmalski, ul. Katowicka 11/U28, 61-131 Poznań

16 000,00 zł

19 680,00 zł

4

PROSYSTEM Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, os. B. Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań

27 000,00 zł

33 210,00 zł

5

ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR, ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wlkp

5 900,00 zł

7 257,00 zł

6

„FORMA" Pracownia Projektowa s.c. Wanda Formanowska, Radosław Formanowski, Wilkowice ul. Dębowa 6, 64-115 Święcichowa

12 000,00 zł

14 760,00 zł

7

oferta złożona po terminie

Geobet Sp. z o. o. Aleja Przyjaciół 40/7, 10-148 Olsztyn

15 350,00 zł

18 880,50 zł

 

Sporządziła Barbara Łabędzka

Czarnków, dnia 28 stycznia 2016 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/01/2016 14:54:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/01/2016 14:55:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/01/2016 14:55:54)
Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sarbia, Os. Polne"

Czarnków, 28 stycznia 2016 roku

BGK.271.2.2.2016

 

Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.

 

I. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sarbia, Os. Polne".

 

II. Cena za przedmiot zamówienia:

Wartość szacunkowa wykonania zamówienia wg kosztorysu inwestorskiego wynosi:  zł netto,  zł brutto.

 

III. Zapytanie cenowe skierowano do 6. następujących wykonawców:

 

1)      MBS Projekt Maciej Święch, ul. Ks. Jakuba Przewoźnego 34, 62-090 Cerekwica,

2)      Irena Mietlicka, Os. Zacisze 6/5, 64-700 Czarnków,

3)      PROSYSTEM Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, os. B. Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań,

4)      DROMOST Sp. z o.o., ul. Trójpole 3B, 61-693 Poznań,

5)      Eurostrada Biuro Inżynierii Lądowej, Rufin Jarka, ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarnków,

6)      Adrian Borowski, ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wlkp.

 

IV. Uzyskano następujące warunki realizacji zamówienia:

Na ogłoszenie o udzieleniu zamówienia odpowiedziało  7. wykonawców:

 

1) Eurostrada Biuro Inżynierii Lądowej Rufin Jarka, ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarnków,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 38 000,00 zł netto; 46 740,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

2) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE ESKA-PROJEKT, mgr. inż. Szymon Kosmalski, ul. Katowicka 11/U28, 61-131 Poznań,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 20 000,00 zł netto; 24 600,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

3) PROSYSTEM Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, os. B. Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 33 000,00 zł netto; 40 590,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

4) ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR, ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wlkp,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 32 000,00 zł netto; 39 360,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.03.2016 r.- termin wydłużony przez oferenta o 1 m-c, nie spełniający wymogów Zamawiającego,

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.04.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

5) „FORMA" Pracownia Projektowa s.c. Wanda Formanowska, Radosław Formanowski, Wilkowice ul. Dębowa 6, 64-115 Święcichowa,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 17 000,00 zł netto; 20 910,00 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.02.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

6) LandAR Projects Sp. z o.o., ul. Brazylijska 10a, 03-946 Warszawa.

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 34 124,87 zł netto; 41 973,59 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.02.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące,

 

7) Oferta złożona po terminie tj. w dniu 18.01.2016 r. - Geobet Sp. z o. o. Aleja Przyjaciół 40/7, 10-148 Olsztyn,

- cena ofertowa za wykonanie całego zamówienia: 30 950,00 zł netto; 38 068,50 zł brutto

- termin wykonania - projekt budowlany, kosztorys inwestorski, informacja bioz i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 29.02.2016 r.

- termin wykonania - projekty organizacji ruchu: 29.02.2016 r.

- okres gwarancji i rękojmi wynikający z projektu umowy: 24 miesiące.

 

V. Umowę zawarto w dniu 28 stycznia 2016 roku z   „FORMA" Pracownia Projektowa s.c. Wanda Formanowska, Radosław Formanowski, ul. Dębowa 6, 64-115 Wilkowice, wartość robót brutto: 20 910,00 zł.

 

VI. Umowie nadaje się numer: BGK. 271.2.2.2016

                                                                                

Notatkę sporządziła Barbara Łabędzka

Zatwierdzam:

 

 

 

 

 

Zestawienie ofert

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sarbia, Os. Polne"

 

L.p.

Oferent

cena netto

cena brutto

1

Eurostrada Biuro Inżynierii Lądowej Rufin Jarka,

ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarnków

38 000,00 zł

46 740,00 zł

2

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE ESKA-PROJEKT, mgr. inż. Szymon Kosmalski, ul. Katowicka 11/U28, 61-131 Poznań

20 000,00 zł

24 600,00 zł

3

PROSYSTEM Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, os. B. Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań

33 000,00 zł

40 590,00 zł

4

ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR, ul. Marchlewskiego 39, 64-761 Krzyż Wlkp

32 000,00 zł

39 360,00 zł

5

„FORMA" Pracownia Projektowa s.c. Wanda Formanowska, Radosław Formanowski, Wilkowice ul. Dębowa 6, 64-115 Święcichowa

17 000,00 zł

20 910,00 zł

6

LandAR Projects Sp. z o.o., ul. Brazylijska 10a, 03-946 Warszawa

34 124,87 zł

41 973,59 zł

7

oferta złożona po terminie

Geobet Sp. z o. o. Aleja Przyjaciół 40/7, 10-148 Olsztyn

30 950,00 zł

38 068,50 zł

 

Sporządziła Barbara Łabędzka

Czarnków, dnia 28 stycznia 2016 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/01/2016 14:54:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/01/2016 14:56:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/01/2016 14:56:12)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2016 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (28/01/2016 10:25:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/01/2016 10:26:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/01/2016 10:26:36)
Zawiadomienie o wynikach II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki Autosan H9-21
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (23/12/2015 15:13:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (28/12/2015 08:14:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (28/12/2015 08:14:47)
Zawiadomienie o wynikach przetargu na sprzedaż autobusu marki Autosan
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (14/12/2015 15:31:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (14/12/2015 15:32:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (14/12/2015 15:32:00)
Ogłoszenie o wynikach w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czarnków na okres od 01.01.2016-31.12.2019

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (11/12/2015 15:04:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (11/12/2015 15:10:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (11/12/2015 15:10:38)
Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa opału na sezon grzewczy II półrocze 2015 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków

Czarnków, dnia 13 listopada 2015 roku

BGK.271.8.2015


Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYDotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy II półrocze 2015 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy CzarnkówNa podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału na sezon grzewczy II półrocze 2015 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.


 1. Oferta najkorzystniejsza:


Wielobranżowy Hurt-Detal

Import-Eksport

Transport-Usługi Rolne

Andrzej Psyk

ul. Ukośna 9, 64-700 Czarnków


UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300,00 pkt. wg przyjętych kryteriów oceny ofert, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego. 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

„TRANSBUD”

P. Nowak, J. Magosiewicz S.J.
ul. Gdańska 78A,
84-240 Reda

OFERTA ODRZUCONA

2.

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 149/6
60-648 Poznań

234,99

3.

Agrolider Łukasz Białoskórski
Rosko Duża Kolonia 35

64-730 Wieleń

WYKONAWCA WYKLUCZONY

4.

Handel-Usługi-Transport

Adam Psyk

Śmieszkowo, ul. Działkowa 1

64-700 Czarnków

293,34

5.

P.H.U. „KORA” Sp. J.

F. i R. Kołodziejczyk,

P. Ratajczak

Ul. Chrobrego 1

64-720 :ubasz

264,66

6.

MULTI COLOR s.c.

Stanisław Janc, Andrzej Janc

ul. Chodzieska 35, 64-700 Czarnków

288,84

7.

Wielobranżowy Hurt-Detal

Import-Eksport

Transport-Usługi Rolne

Andrzej Psyk

ul. Ukośna 9, 64-700 Czarnków

300,00


 1. Ofert odrzucone:


 1. TRANSBUD”

P. Nowak, J. Magosiewicz S.J.

ul. Gdańska 78A,

84-240 Reda


UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca złożył ofertę nie uwzględniając wszystkich pozycji wymaganych przez Zamawiającego.

Zgodnie z art. 87, ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Zamawiający zwrócił się do wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Zamawiający odrzucił przedmiotową ofertę, gdyż jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 1. Agrolider Łukasz Białoskórski
  Rosko Duża Kolonia 35

64-730 Wieleń


UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


 1. Wykonawcy wykluczeni:


 1. Agrolider Łukasz Białoskórski

Rosko Duża Kolonia 35

64-730 Wieleń


UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wezwał do uzupełnienia brakujących dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przedstawił brakujących dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:


Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 24.11.2015 r.

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (13/11/2015 17:21:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (13/11/2015 17:22:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (13/11/2015 17:22:09)
Wyniki przetargu nieograniczonego na roboty drogowe na drogach gminnych polegające na wykonaniu nawierzchni podwójnego powierzchniowego utrwalenia z remontem cząstkowym i ścinką poboczy

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (26/08/2015 15:27:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (26/08/2015 15:28:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (26/08/2015 15:28:49)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na "Budowę drogi gminnej w Białężynie"

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (17/08/2015 13:50:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (17/08/2015 13:51:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (17/08/2015 13:51:35)
Zawiadomienie o wyborze oferty - przetarg na dowozy uczniów w roku szkolnym 2015-2016
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (24/07/2015 12:46:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (24/07/2015 12:47:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (24/07/2015 12:47:57)
Zawiadomienie o wyborze oferty - remont dachu na budynku sali wiejskiej w Ciszkowie

Czarnków, dnia 24 lutego 2015 roku

BGK.271.4.2015

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont dachu na budynku sali wiejskiej w Ciszkowie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku świetlicy w Walkowicach wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

STEF-BUD

Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 295,00 pkt. wg przyjętych kryteriów oceny ofert, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (gwarancja)

Punktacja łączna

1.

Zakład Usługowy „EWADOR”
Ul. Kraszewskiego 17,
89-100 Nakło n. Not.

OFERTA ODRZUCONA

2.

„SOLID”
Przemysław Gacek
Kamionka 33, 64-720 Lubasz

210,85

15,00

225,85

3.

IZBUD Izabela Pędzińska
66-225 Szczaniec 184

WYKONAWCA WYKLUCZONY

4.

PH „ANN- JUST” Anna Karpińska
Ul. Głęboka 5A, 62-200 Gniezno

256,29

15,00

271,29

5.

„REM-MODER” P.P.U.H.
Konstanty Łagwin
Ul. Ostrorogska 8, 64-500 Szamotuły

247,67

12,50

260,17

6.

Usługi Blacharsko- Dekarskie
Marek Płócienniczak
Topola Osiedle, ul. Leśna 12A
63-421 Przygodzice

261,32

15,00

276,32

7.

 Przedsiębiorstwo Handlowo- Budowlane „Tyliński”
Ul. Święciechowska 49, 64-100 Leszno

105,47

15,00

120,47

8.

Zakład Ogólnobudowlany „MARK”
Mariusz Kądziołka,
ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

252,49

7,50

259,99

9.

P.P.H.U. ALMAR
ul. Mickiewicza 62, 64-761 Krzyż Wlkp.

227,39

10,00

237,39

10.

Blacharstwo- Dekarstwo Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Pławski
Okręg Wieleński 26, 64-410 Sieraków

207,01

15,00

222,01

11.

RED-BUD P.R.B.
Inż.
Andrzej Piotrowski
Ul. Zagrodnicza 31, 61-654 Poznań

187,72

8,33

196,05

12.

„KOMBUD” Zakład Ogólnobudowlany
Teresa Wojciechowska
Ul. Sosnowa 49, 64-630 Ryczywół

196,98

15,00

211,98

13.

 “BF-PARTNERS” Sp. Z o. o.
Ul. Sienkiewicza 6A,
66-520 Dobiegniew

228,85

15,00

243,85

14.

STEF-BUD
Przemysław Stefaniak
Ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

285,00

10,00

295,00

15.

Zakład Blacharsko-Dekarski Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Witkowski
Ul. Bystra 46, 61-366 Poznań

OFERTA ODRZUCONA

16.

ONE TRANS Sp. z o. o.
Ul. Bukowska 12, 60810 Poznań

WYKONAWCA WYKLUCZONY

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

   1. Zakład Usługowy „EWADOR”

Ul. Kraszewskiego 17,

89-100 Nakło n. Notecią

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Zgodnie z punktem 6.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymagał załączenia do oferty następujących dokumentów:

·         Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów robót

Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy niezgodnie z załączonym przez Zamawiającego przedmiarem robót, nie uwzględniając wszystkich pozycji przedmiaru.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Zamawiający odrzucił przedmiotową ofertę, gdyż jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

   1. IZBUD Izabela Pędzińska

66-225 Szczaniec 184

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

   1. Zakład Blacharsko-Dekarski

Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Witkowski

Ul. Bystra 46, 61-366 Poznań

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Formularz oferty nie został podpisany przez oferenta.

Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Mając na uwadze powyższe oraz działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) oraz art. 78 §1 KC oferta została odrzucona przez Zamawiającego.

 

   1. ONE TRANS Sp. z o.o.

ul. Bukowska 12

60-810 Poznań

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

1.      IZBUD Izabela Pędzińska

66-225 Szczaniec 184

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wezwał do uzupełnienia brakujących dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przedstawił brakujących dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

2.      ONE TRANS Sp. z o.o.

ul. Bukowska 12
60-810 Poznań

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wezwał do uzupełnienia brakujących dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przedstawił brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 09.03.2015 r.                                         

                   

Z poważaniem

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (25/02/2015 07:58:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (25/02/2015 08:05:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (25/02/2015 08:05:10)
Zawiadomienie o wyborze oferty - remont budynku świetlicy w Walkowicach

Czarnków, dnia 24 lutego 2015 roku

BGK.271.3.2015

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont budynku świetlicy w Walkowicach

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku świetlicy w Walkowicach wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Zakład Ogólnobudowlany „MARK”

Mariusz Kądziołka,

ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 292,5 pkt. wg przyjętych kryteriów oceny ofert, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (gwarancja)

Punktacja łączna

1.

USŁUGI BUDOWLANE
Wiesław Szałata
Ul. Wieleńska 49, 64-410 Sieraków

251,30

7,50

258,80

2.

Zakład Ogólnobudowlany „MARK”
Mariusz Kądziołka,
ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

285,00

7,50

292,50

3.

„SOLID” Przemysław Gacek
Kamionka 33, 64-720 Lubasz

Oferta odrzucona

4.

P.P.H.U. ALMAR
ul. Mickiewicza 62, 64-761 Krzyż Wlkp.

250,82

10,00

260,82

5.

P.U.S. „SPADOCHRONIARZ” Waldemar Piotrowski
ul. Kamienna 40, 64-920 Piła

253,54

15,00

268,54

6.

RED-BUD P.R.B.
Inż.
Andrzej Piotrowski
Ul. Zagrodnicza 31, 61-654 Poznań

191,88

8,33

200,22

7.

“BF-PARTNERS” Sp. Z o. o.
Ul. Sienkiewicza 6A,
66-520 Dobiegniew

208,37

15,00

223,37

8.

STEF-BUD
Przemysław Stefaniak
Ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

240,65

10,00

250,65

9.

Zakład Ogólnobudowlany
64-800 Chodzież
Jarosław Wardak
Ul. Ks. T. Malepszego 10/26,

185,03

7,50

192,53

10.

Zakład Ogólnobudowlany
Jacek Michalski
Romanowo Górne 63, 64-700 Czarnków

Wykonawca wykluczony

11.

ONE TRANS Sp. z o. o.
Ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań

Wykonawca wykluczony

 

 1. Ofert odrzucone:

 

   1. „SOLID” Przemysław Gacek
    Kamionka 33, 64-720 Lubasz

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

 

Działając na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) Zamawiający zawiadomił o poprawieniu występującej w treści oferty omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Oferent w wyznaczonym terminie nie wyraził zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

 

 

   1. Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski
Romanowo Górne 63, 64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

   1. ONE TRANS Sp. z o.o.

ul. Bukowska 12
60-810 Poznań

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

   1. Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski
Romanowo Górne 63, 64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wezwał do uzupełnienia brakujących dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przedstawił brakujących dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

 

   1. ONE TRANS Sp. z o.o.

ul. Bukowska 12
60-810 Poznań

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wezwał do uzupełnienia brakujących dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przedstawił brakujących dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 09.03.2015 r.                                                             

Z poważaniem

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (25/02/2015 07:58:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (25/02/2015 08:04:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (25/02/2015 08:04:42)
Zawiadomienie o wyborze oferty - remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinku

Czarnków, dnia 24 lutego 2015 roku

BGK.271.2.2015

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinku

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku świetlicy wiejskiej w Radolinku wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Zakład Ogólnobudowlany „MAL-WIT”

Roman Witkowski

Ul. K. Zeidlera 1, 64-850 Ujście

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 296,07 pkt. wg przyjętych kryteriów oceny ofert, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (gwarancja)

Punktacja łączna

1.

USŁUGI BUDOWLANE
Wiesław Szałata
Ul. Wieleńska 49, 64-410 Sieraków

204,26

7,50

211,76

2.

Zakład Ogólnobudowlany „MARK”
Mariusz Kądziołka,
ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

246,19

7,50

253,69

3.

P.P.H.U. ALMAR
ul. Mickiewicza 62, 64-761 Krzyż Wlkp.

248,66

10,00

258,66

4.

P.U.S. „SPADOCHRONIARZ” Waldemar Piotrowski
ul. Kamienna 40, 64-920 Piła

259,15

15,00

274,15

5.

Zakład Ogólnobudowlany „MAL-WIT”
Roman Witkowski
Ul. K. Zeidlera 1, 64-850 Ujście

281,07

15,00

296,07

6.

RED-BUD P.R.B.
Inż.
Andrzej Piotrowski
Ul. Zagrodnicza 31, 61-654 Poznań

177,58

7,50

185,08

7.

“BF-PARTNERS” Sp. Z o. o.
Ul. Sienkiewicza 6A,
66-520 Dobiegniew

223,30

15,00

238,30

8.

STEF-BUD

Przemysław Stefaniak

Ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

285,00

10,00

295,00

9.

Usługi Budowlano Wykończeniowe
Prywerek Roman
Ul. Bęglewska 10, 64-730 Wieleń

231,86

15,00

246,86

10.

Zakład Ogólnobudowlany
64-800 Chodzież
Jarosław Wardak
Ul. Ks. T.  Malepszego 10/26,

OFERTA ODRZUCONA

11.

FARGO-BUD

Ul. Ogrodowa 38, 78-600 Wałcz

OFERTA ODRZUCONA

12.

ONE TRANS Sp. z o. o.

Ul. Bukowska 12, 60810 Poznań

OFERTA ODRZUCONA

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

   1. Zakład Ogólnobudowlany

64-800 Chodzież

Jarosław Wardak

Ul. Ks. T.  Malepszego 10/26

  

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Zgodnie z punktem 6.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymagał załączenia do oferty następujących dokumentów:

·         Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów robót

Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy niezgodnie z załączonym przez Zamawiającego przedmiarem robót, nie uwzględniając wszystkich pozycji przedmiaru.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Zamawiający odrzucił przedmiotową ofertę, gdyż jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

   1. FARGO-BUD

ul. Ogrodowa 38, 78-600 Wałcz

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Zgodnie z punktem 6.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymagał załączenia do oferty następujących dokumentów:

·         Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów robót

Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy niezgodnie z załączonym przez Zamawiającego przedmiarem robót, nie uwzględniając wszystkich pozycji przedmiaru.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Zamawiający odrzucił przedmiotową ofertę, gdyż jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

   1. ONE TRANS Sp. z o.o.

ul. Bukowska 12

60-810 Poznań

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Formularz oferty nie został prawidłowo wypełniony.

Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Mając na uwadze powyższe oraz działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) oferta została odrzucona przez Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 09.03.2015 r.                                         

                   

Z poważaniem

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (25/02/2015 07:58:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (25/02/2015 08:03:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (25/02/2015 08:03:41)
Zawiadomienie o wyborze oferty - remont budynku turystyczno-rekreacyjnego w Walkowicach

Czarnków, dnia 24 lutego 2015 roku

BGK.271.1.2015

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont budynku turystyczno-rekreacyjnego w Walkowicach

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku świetlicy w Walkowicach wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Zakład Ogólnobudowlany „MAL-WIT”

Roman Witkowski

Ul. K. Zeidlera 1, 64-850 Ujście

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300,00 pkt. wg przyjętych kryteriów oceny ofert, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (gwarancja)

Punktacja łączna

1.

USŁUGI BUDOWLANE
Wiesław Szałata
Ul. Wieleńska 49, 64-410 Sieraków

159,27

7,50

166,77

2.

Zakład Ogólnobudowlany „MARK”
Mariusz Kądziołka,
ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

233,35

7,50

240,85

3.

P.P.H.U. ALMAR
ul. Mickiewicza 62, 64-761 Krzyż Wlkp.

214,80

10,00

224,80

4.

P.U.S. „SPADOCHRONIARZ” Waldemar Piotrowski
ul. Kamienna 40, 64-920 Piła

220,00

15,00

235,00

5.

Zakład Ogólnobudowlany „MAL-WIT”
Roman Witkowski
Ul. K. Zeidlera 1, 64-850 Ujście

285,00

15,00

300,00

6.

RED-BUD P.R.B.
Inż.
Andrzej Piotrowski
Ul. Zagrodnicza 31, 61-654 Poznań

175,20

8,33

183,53

7.

“BF-PARTNERS” Sp. Z o. o.
Ul. Sienkiewicza 6A,
66-520 Dobiegniew

188,96

15,00

203,96

8.

STEF-BUD
Przemysław Stefaniak
Ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

Wykonawca wykluczony

9.

Usługi Budowlano Wykończeniowe
Prywerek Roman
Ul. Bęglewska 10, 64-730 Wieleń

216,80

15,00

231,80

10.

Zakład Ogólnobudowlany
64-800 Chodzież
Jarosław Wardak
Ul. Ks. T.  Malepszego 10/26,

199,62

7,50

207,12

11.

FARGO-BUD

Ul. Ogrodowa 38, 78-600 Wałcz

Oferta odrzucona

12.

Zakład Ogólnobudowlany
Jacek Michalski
Romanowo Górne 63, 64-700 Czarnków

Wykonawca wykluczony

13.

ONE TRANS Sp. z o. o.
Ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań

Wykonawca wykluczony

 

 1. Ofert odrzucone:

 

   1. STEF-BUD

Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

 

 

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

   1. FARGO-BUD

ul. Ogrodowa 38, 78-600 Wałcz

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Zgodnie z punktem 6.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymagał załączenia do oferty następujących dokumentów:

·         Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów robót

Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy niezgodnie z załączonym przez Zamawiającego przedmiarem robót, nie uwzględniając wszystkich pozycji przedmiaru.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Zamawiający odrzucił przedmiotową ofertę, gdyż jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

   1. Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski
Romanowo Górne 63, 64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

   1. ONE TRANS Sp. z o.o.

ul. Bukowska 12

60-810 Poznań

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

   1. STEF-BUD

Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wezwał do uzupełnienia brakujących dokumentów. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w

 

 

 

dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Złożone oświadczenie nie potwierdza spełnienia warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

   1. Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski
Romanowo Górne 63, 64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wezwał do uzupełnienia brakujących dokumentów. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Złożone dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

   1. ONE TRANS Sp. z o.o.

ul. Bukowska 12
60-810 Poznań

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) Zamawiający wezwał do uzupełnienia brakujących dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie przedstawił brakujących dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 09.03.2015 r.                                         

                    

Z poważaniem

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (25/02/2015 07:58:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (25/02/2015 08:02:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (25/02/2015 08:02:55)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2015 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków

Czarnków, dnia 12 lutego 2015 roku

BGK.271.5.2015

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2015 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2015 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

MULTI COLOR s.c.

Stanisław Janc, Andrzej Janc

ul. Chodzieska 35, 64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

MULTI COLOR s.c.

Stanisław Janc, Andrzej Janc

ul. Chodzieska 35, 64-700 Czarnków

300,00 pkt

2.

Wielobranżowy Hurt- Detal Import- Eksport Andrzej Psyk

ul. Ukośna 9,  64-700 Czarnków

272,82 pkt

3.

Handel- Usługi- Transport Adam Psyk

Śmieszkowo, ul. Działkowa 1,

64-700 Czarnków

278,13 pkt

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie co najmniej 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 18.02.2015 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (12/02/2015 13:02:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (12/02/2015 13:04:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (12/02/2015 13:04:53)
Wyniki przetargu nieograniczonego na wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 413816-2014 z dnia 2014-12-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czarnków
Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku z zachowaniem zasad określonych w ustawie O ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z...
Termin składania ofert: 2014-12-29

Czarnków: Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku..
Numer ogłoszenia: 422854 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 413816 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku...

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku z zachowaniem zasad określonych w ustawie O ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2013r. poz. 856) oraz wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. nr 158 poz. 1657), w tym: 1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psy, koty) - według zaistniałej konieczności (dojazd i dowóz wyłapanych zwierząt do schroniska); 2) przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska, w tym: a) wykonanie wymaganych szczepień ochronnych, b) odpchlenie zwierząt, c) odrobaczenie zwierząt. 3) utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w tym: a) zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych, b) karmienie zwierząt, c) opieka weterynaryjna (profilaktyka i leczenie), d) przeprowadzenie sterylizacji, e) wydawanie zwierząt dla osób chętnych do ich adopcji, oraz informowanie Gminy o miejscu ich przekazania, f) usypianie zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności, g) podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie numeru do bazy danych, h) przekazywanie w formie elektronicznej zdjęć nowo wyłapanych zwierząt raz w miesiącu wraz ze specyfikacją do faktury. i) prowadzenie ewidencji przyjmowanych pod opiekę bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków. 4) Opłata stała abonamentowa. 5) Rozliczenie z Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie comiesięcznych faktur zawierających ceny jednostkowe ofertowe obejmujące cały zakres usług, które zostaną przemnożone przez ilości zwierząt objętych opieką w danym miesiącu. 6) Zamawiający szacuje, że średni szacunkowy stan bezdomnych zwierząt przy wzmożonej adopcji w miesiącu będzie wynosił 45 sztuk, co daje rocznie 16425 jednostek rozliczeniowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.21.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VET-AGRO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128115,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 157581,45

 • Oferta z najniższą ceną: 157581,45 / Oferta z najwyższą ceną: 157581,45

 • Waluta: PLN.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (31/12/2014 13:17:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (31/12/2014 13:18:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (31/12/2014 13:18:05)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonego na „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku"

Czarnków, dnia 29 grudnia 2014 roku

RŚG.271.2.2014

 

 


 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku"

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego..

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

VET-AGRO SERWIS

lek. wet. Zenon Jażdżewski

ul. M. Konopnickiej 62

64-980 Trzcianka

 

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

Punkty uzyskane w kryterium oceny ofert (gwarancja)

Punktacja łączna

01.

VET-AGRO SERWIS

lek. wet. Zenon Jażdżewski

ul. M. Konopnickiej 62

64-980 Trzcianka

285,00 pkt

15,00 pkt

300,00  pkt

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 1), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w dniu 31.12.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (29/12/2014 14:48:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (29/12/2014 14:49:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (29/12/2014 14:49:30)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Romanowie Dolnym

Czarnków, dnia 22 grudnia 2014 roku

BGK.271.14.2014

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Romanowie Dolnym

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Romanowie Dolnym wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Firma Budowlana JAMAL

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. wg przyjętych kryteriów oceny ofert, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (gwarancja)

Punktacja łączna

1.

Usługi Budowlane Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49

64-410 Sieraków

173,34 pkt

7,50 pkt

180,84 pkt

2.

Zakład Ogólnobudowlany

MARK

Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23

64-830 Margonin

160,68 pkt

7,50 pkt

168,18 pkt

3.

Firma Budowlana JAMAL

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

285,00 pkt

15,00 pkt

300,00 pkt

4.

Zakład Ogólnobudowlany

MAL-WIT

Roman Witkowski

ul. Zeidlera 1

64-850 Ujście

220,11 pkt

10,00 pkt

230,11 pkt

5.

BF PARTNERS Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 6A

66-520 Dobiegniew

210,51 pkt

10,00 pkt

220,51 pkt

6.

P.P.U.H. „Mirtech”

Sarbka 2

64-700 Czarnków

193,80 pkt

12,51 pkt

206,31 pkt

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 29.12.2014 r.                                                              

 

 

Z poważaniem

 Bolesław Chwarścianek

Wójt Gminy Czarnków

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (22/12/2014 14:22:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (22/12/2014 14:23:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (22/12/2014 14:23:13)
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku".

RSG.271.1.2014                                            Czarnków, dnia 16 grudnia 2014r.

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku".

         Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w 2015 roku".

 

UZASADNIENIE:
W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, która przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Czarnków

(-) Bolesław Chwarścianek


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/12/2014 12:46:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/12/2014 12:47:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/12/2014 12:47:07)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska

Czarnków, dnia 3 września 2014 roku

BGK.271.12.2014

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Firma Budowlana

„JAMAL” Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Firma Budowlana

„JAMAL” Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

300,00 pkt

  


 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

W związku z powyższym termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 08.09.2014 r.                                                           

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (03/09/2014 10:24:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (03/09/2014 10:25:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (03/09/2014 10:25:08)
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne

Czarnków, dnia 7 sierpnia 2014 roku

BGK.271.11.2014

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Firma VIABUD

Jacek Gruszkiewicz

Walkowice 87

64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Firma VIABUD

Jacek Gruszkiewicz

Walkowice 87

64-700 Czarnków

300,00 pkt

 

 

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

W związku z powyższym termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 11.08.2014 r.                                                           

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (07/08/2014 13:52:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (07/08/2014 13:59:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (07/08/2014 13:59:03)
Zawiadomienie o wyborze oferty - zapytanie cenowe - Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Kuźnicy Czarnkowskiej"
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:29:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:33:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:33:12)
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa drogi gminnej Jędrzejewo-Jesionowo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:29:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:32:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (31/07/2014 14:32:08)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.250.000zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2014 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożycz
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (25/07/2014 12:54:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (25/07/2014 12:54:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (25/07/2014 12:58:26)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów z Gminy Czarnków w roku szkolnym 2014/2015.

 

           Urząd Gminy Czarnków

 

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl               e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

 


 GZ.271.1.2014                                                                                             Czarnków, dnia 22.07.2014 r.

 

 

 

                                                                                  Wykonawcy, którzy złożyli

                                                                                  oferty w przetargu

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów z Gminy Czarnków w roku szkolnym 2014/2015.

 

Zadanie Nr 1 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Czarnków / Walkowice / Romanowo Górne / Romanowo Dolne / Osuch / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg ok. 100km.

 

Zadanie Nr 2 - przyjęcie w użyczenie pojazdu (autobus Autosan H9-21 1989 r. prod.) stanowiącego własność Zamawiającego, utrzymanie w sprawności technicznej przyjętego pojazdu, wykorzystanie przyjętego pojazdu wyłącznie do realizacji przewozu uczniów na terenie Gminy Czarnków (ppkt a ) oraz świadczenie usług transportowych pojazdami (2 autobusy powyżej 20 miejsc) stanowiącymi własność Wykonawcy/Oferenta (ppkt b i ppkt c) na trasach:

a)      Pojazd Zamawiającego - Czarnków / Gębice / Śmieszkowo / Komorzewo / Grzępy / Białężyn / Huta / Gębice / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg pojazdu ok. 190km, ilość godzin pracy kierowcy i opiekuna ok. 6,5 godz.

b)      Pojazd Wykonawcy - Czarnków / Brzeźno / Sarbka / Sarbia / Marunowo / Gębice / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg pojazdu ok. 80km.

c)      Pojazd Wykonawcy - Czarnków / Brzeźno / Sarbka / Sarbia / Marunowo / Gębice / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg pojazdu ok. 65km.

 

Zadanie Nr 3 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Czarnków / Góra / Śmieszkowo / Ciszkowo / Mikołajewo / Gulcz / Rosko / Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg pojazdu ok. 135km.

 

Zadanie Nr 4 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus powyżej 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie: Czarnków / Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska / Zofiowo /Czarnków - przywozy i odwozy, dzienny przebieg pojazdu ok. 50km.

 

Zadanie Nr 5 - świadczenie usług transportowych pojazdem (1 autobus do 20 miejsc) stanowiącym własność Wykonawcy/Oferenta na trasie:

a)      Czarnków / Pianówka / Gajewo / Pomorska Wola / Średnica / Zofiowo / Kuźnica Czarnkowska / Śmieszkowo / Sobolewo / Gębice / Czarnków - przywozy i odwozy (przewóz uczniów do szkoły specjalnej w Gębicach)..

b)      Gębice / Gębiczyn / Paliszewo / Huta / Gębice - przywozy i odwozy.

 

dzienny przebieg pojazdu w ppkt a) i b) wynosi suma ok. 220km.

 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w Załączniku nr 4 do SIWZ, stanowiącym rozkład jazdy autobusów, liczbę uczniów koniecznych do przewiezienia, średnią dzienną długość tras oraz ilość zadań do wykonania, załącznik dostępny na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl .

Opiekuna dla uczniów w trakcie realizacji przewozów dla wszystkich Zadań zapewnia Wykonawca w ramach usługi.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, jednak oferta częściowa musiała dotyczyć realizacji w całości przynajmniej jednego z w/w Zadań.

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów z Gminy Czarnków w roku szkolnym 2014/2015 wybrano najkorzystniejsze oferty, spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Do zadania Nr 1 wpłynęły 3 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54

za cenę:

3,50 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego zadania nr 1 wynosi 70000,00 zł (brutto).

Do zadania Nr 2a, 2b, 2c wpłynęły 3 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54

za cenę:

a) 43,20 zł/1 godz. (brutto) pracy 1 pojazdu (1 autobus duży) będącego własnością Zamawiającego wraz z opiekunem dla uczniów zatrudnionym przez Wykonawcę.

b) 3,24 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

c) 3,24 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

 

Łączna zaoferowana wartość całego Zadania nr 2a+2b+2c wynosi 150120,00 zł (brutto).

Do zadania Nr 3 wpłynęły 4 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54

z cenę:

3,46 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego zadania nr 1 wynosi 93420,00 zł (brutto).

 

 

Do zadania Nr 4 wpłynęły 3 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54

za cenę:

3,78 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus duży) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego Zadania nr 4 wynosi 37800,00 zł (brutto).

 

Do zadania Nr 5a, 5b wpłynęły 4 ważne oferty, spełniające wymogi SIWZ. W wyniku czynności związanych z wyborem oferty wyłoniono Wykonawcę, tj:

Przewozy Pasażerów Autobusem Jan i Mariusz Bryćko s.c.

64-510 Wronki, os. Słowackiego 11A/7

za cenę:

2,11 zł/1 km (brutto) przewozu realizowany 1 pojazdem (1 autobus mały 20 osób) Wykonawcy wraz z opiekunem dla uczniów.

Łączna zaoferowana wartość całego zadania nr 5 wynosi 92840,00 zł (brutto).

 

Ogółem łączna zaoferowana wartość przedmiotu zamówienia pn. Świadczenie usług transportowych - przewozy uczniów z Gminy Czarnków w roku szkolnym 2014/2015 wynosi:

 

                                                           444180,00 zł brutto.

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferty otrzymały 100 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr

oferty

Nazwa Oferenta

Zadanie Nr 1

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 2a, b, c

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 3

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 4

Liczba pkt w kryterium

CENA

Zadanie Nr 5a, b

Liczba pkt w kryterium

CENA

01

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54

100

100

100

100

75,09

02

Wan-Bus

Sławomir Wanowicz

Tylkowo 44

12-130 Pasym

66,80

70,30

76,21

46,67

90,17

03

Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny

Marek Dolny

Gulcz, Ul. Czarnkowska 19

64-730 Wieleń

brak oferty

brak oferty

84,39

brak oferty

brak oferty

04

„BINEK" Usługi Transportowe Przewóz Osób Radosław Gieremek

ul. Siedmiogóra 30

64-700 Czarnków

brak oferty

80,16

brak oferty

brak oferty

brak oferty

05

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Krystek"

Krystian Nowak

Śmieszkowo, Ul. Wiejska 26

64-700 Czarnków

93,58

brak oferty

brak oferty

79,08

85,77

06

Przewozy Pasażerów Autobusem

Jan i Mariusz Bryćko s.c.

os. Słowackiego 11A/7

64-510 Wronki

brak oferty

brak oferty

85,64

brak oferty

100

 

 

 

 1. Oferty odrzucone:

 

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

Nie wykluczono żadnych Wykonawców.

 

 1. Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach:

 

Nie wniesiono żadnych protestów i odwołań.

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. najwcześniej w dniu 28.07.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (22/07/2014 13:47:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (22/07/2014 13:48:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (22/07/2014 13:48:30)
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa placu zabaw w miejscowości Marunowo

Czarnków, dnia 17 lipca 2014 roku

BGK.271.10.2014

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw w miejscowości Marunowo

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw w miejscowości Marunowo wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

300,00 pkt

2.

SATERNUS SERVICE Sp. z o.o.

ul. Nowa 32

41-500 Chorzów

189,06 pkt

 

 

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 23.07.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (17/07/2014 11:58:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:03:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:03:35)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa placu zabaw w miejscowości Mikołajewo

Czarnków, dnia 17 lipca 2014 roku

BGK.271.9.2014

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw w miejscowości Mikołajewo

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw w miejscowości Mikołajewo wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

300,00 pkt

2.

SATERNUS SERVICE Sp. z o.o.

ul. Nowa 32

41-500 Chorzów

189,06 pkt

3.

INTER-FLORA Sp. z o.o.

ul. Grabskiego 22

55-011 Siechnice

152,07 pkt

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 23.07.2014 r.                                                              

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (17/07/2014 11:58:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:03:06)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa placu zabaw w miejscowości Góra n/Notecią

Czarnków, dnia 17 lipca 2014 roku

BGK.271.8.2014

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw w miejscowości Góra n/Notecią

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw w miejscowości Góra n/Notecią wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

300,00 pkt

2.

INTER-FLORA Sp. z o.o.

ul. Grabskiego 22

55-011 Siechnice

152,07 pkt

 

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 23.07.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (17/07/2014 11:58:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:02:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:02:38)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzeźno

Czarnków, dnia 17 lipca 2014 roku

BGK.271.7.2014

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw w miejscowości Brzeźno

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw w miejscowości Brzeźno wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

300,00 pkt

2.

SATERNUS SERVICE Sp. z o.o.

ul. Nowa 32

41-500 Chorzów

189,06 pkt

3.

INTER-FLORA Sp. z o.o.

ul. Grabskiego 22

55-011 Siechnice

152,07 pkt

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 23.07.2014 r.                                                              

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (17/07/2014 11:58:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:01:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (17/07/2014 12:01:24)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont sali wiejskiej w Gębicach

Czarnków, dnia 4 lipca 2014 roku

BGK.271.4.2014

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont budynku sali wiejskiej w Gębicach

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku sali wiejskiej w Gębicach wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Usługi Budowlano-Wykończeniowe

Prywerek Roman

ul. Bęglewska 10

64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Limex Plus Sp. z o.o.

ul. Fordońska 393

85-766 Bydgoszcz

177,09 pkt

2.

Usługi Budowlane

Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49

64-410 Sieraków

196,98 pkt

3.

Firma Budowlana JAMAL

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

241,05 pkt

4.

Usługi Budowlano-Wykończeniowe

Prywerek Roman

ul. Bęglewska 10

64-730 Wieleń

300,00 pkt

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 10.07.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (04/07/2014 10:26:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (04/07/2014 10:28:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (04/07/2014 10:28:41)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont budynku sali wiejskiej w Gębiczynie

Czarnków, dnia 4 lipca 2014 roku

BGK.271.3.2014

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont budynku sali wiejskiej w Gębiczynie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku sali wiejskiej w Gębiczynie wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Usługi Budowlano-Wykończeniowe

Prywerek Roman

ul. Bęglewska 10

64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Usługi Budowlane

Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49

64-410 Sieraków

177,51 pkt

2.

Zakład Ogólnobudowlany MARK

Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23

64-830 Margonin

190,41 pkt

3.

Zakład Remontowo-Budowlany

BUDMAJ Piotr Cybel

ul. Kasztanowa 11

64-700 Ciszkowo

208,08 pkt

4.

Firma Budowlana JAMAL

Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

226,44 pkt

5.

Usługi Budowlano-Wykończeniowe

Prywerek Roman

ul. Bęglewska 10

64-730 Wieleń

300,00 pkt

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 10.07.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (01/07/2014 10:45:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (04/07/2014 10:23:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (04/07/2014 10:23:20)
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa szatni dla sportowców oraz małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem przy boisku sportowym w Zofiowie

Czarnków, dnia 30 czerwca 2014 roku

BGK.271.2.2014

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę szatni dla sportowców oraz małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem przy boisku sportowym w Zofiowie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę szatni dla sportowców oraz małego boiska sportowego wraz z wyposażeniem przy boisku sportowym w Zofiowie wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

BF PARTNERS Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 6A

66-520 Dobiegniew

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

P.P.U.H. „Mirtech”

Sarbka 2

64-700 Czarnków

272,46 pkt

2.

BF PARTNERS Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 6A

66-520 Dobiegniew

300,00 pkt

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 07.07.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (30/06/2014 09:02:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (30/06/2014 09:04:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (30/06/2014 09:04:06)
Zawiadomienie o wyborze oferty - wymiana stolarki okiennej w świetlicy środowiskowej w Brzeźnie i Zofiowie

Czarnków, dnia 30 czerwca 2014 roku

BGK.271.5.2014

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w świetlicy środowiskowej w Brzeźnie i Zofiowie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w świetlicy środowiskowej w Brzeźnie i Zofiowie wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Stolplastik Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10A

78-600 Wałcz

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

„OKNO-BROS” Artur Brose

Zakład Produkcyjny

ul. Buszczaka 13

64-800 Chodzież

275,70 pkt

2.

Stolplastik Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10A

78-600 Wałcz

300,00 pkt

 

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 07.07.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (30/06/2014 08:18:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (30/06/2014 08:19:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (30/06/2014 08:19:47)
Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa opału na sezon grzewczy I półrocze 2014 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków

Czarnków, dnia 10 lutego 2014 roku

BGK.271.1.2014

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2014 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału na sezon grzewczy I półrocze 2014 r. do placówek będących pod administracją Urzędu Gminy Czarnków wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Kościuszki 24

64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Składnica Artykułów Masowych

„WĘGLOPASZ” Sp. j.

ul. Koronowska 38, Żołędowo

86-031 Osielsko

299,40 pkt

1.

Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”

ul. Kościuszki 24

64-700 Czarnków

300,00 pkt

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie co najmniej 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 17.02.2014 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (10/02/2014 09:08:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (10/02/2014 09:08:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (10/02/2014 09:10:21)
Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - etap I - dokończenie budowy (część 2)

Czarnków, dnia 15 stycznia 2014 roku

BGK.271.13.2013

 

 

 

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - etap I - dokończenie budowy (część 2).

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice - etap I - dokończenie budowy (część 2) wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych

i Ochrony Środowiska

„EKOMEL" Sp. z o.o.

ul. Angowicka 47

89-600 Chojnice

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Skanska S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

205,98 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne „ INSMONT" Sp. z o.o.

ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież

oferta odrzucona

3.

„ MPGK " Spółka z o.o

ul. Skocka 13, 62-100 Wągrowiec

241,98 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „ EKOMEL" Spółka z o.o.
ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

300,00 pkt

 

 1. Ofert odrzucone:

 

 1. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne

„INSMONT" Sp. z o.o.

ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Kwota oferty złożonej przez w/w wykonawcę stanowiła jedynie około 38% wartości kosztorysu inwestorskiego zamawiającego, oraz w sposób znaczący odbiegała od ofert złożonych przez pozostałych wykonawców. Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócił się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Oferent w wyznaczonym terminie nie udzielił stosownych wyjaśnień.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. najwcześniej w dniu 27.01.2014 r.

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (15/01/2014 10:35:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (15/01/2014 10:40:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (15/01/2014 10:40:50)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka

Czarnków: Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka
Numer ogłoszenia: 541028 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 494094 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka. Zamówienie obejmuje swym zakresem: - odtworzenie rowu melioracyjnego - przebudowę kolektora deszczowego - remont przepustu pod drogą powiatową - wykonanie umocnionego wylotu do rowu melioracyjnego Zamówienie publiczne obejmuje: -Organizację terenu robót budowlanych, -Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, -Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez: Autorską Pracownię Inżynierii Sanitarnej APIS, ul. Kondratowicza 6, 64-920 Piła, -Uzgodnienie harmonogramu robót z Zamawiającym, -Przeprowadzenie pozytywnych prób i odbiorów obiektu, -Wykonanie robót odtworzeniowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, -Uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym i poniesienie kosztów z tym związanych, Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ (przedmiar robót ma charakter poglądowy).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.23.24.52-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach programu PO Ryby 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JAMAL Jan Pieprz, ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94181,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 89496,83

 • Oferta z najniższą ceną: 89496,83 / Oferta z najwyższą ceną: 120190,19

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (31/12/2013 12:04:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (31/12/2013 12:05:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (31/12/2013 12:05:42)
Zawiadomienie o zawarciu umowy w przetargu na bezgotówkową dostawę paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014-2016 Numer ogłoszenia: 535428 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 502916-2013 z dnia 2013-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czarnków
Bezgotówkowa dostawa paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014-2016 - zamówienie obejmuje zakup: 4. - oleju napędowego CPV 09134100-8, 5. - oleju silnikowego CPV 09211100-2, 6. - płynu chłodniczego CPV 24961000-8 7....
Termin składania ofert: 2013-12-13

 

Czarnków: Bezgotówkowa dostawa paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014-2016
Numer ogłoszenia: 535428 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 502916 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowa dostawa paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014-2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Bezgotówkowa dostawa paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014-2016 - zamówienie obejmuje zakup: 4. - oleju napędowego CPV 09134100-8, 5. - oleju silnikowego CPV 09211100-2, 6. - płynu chłodniczego CPV 24961000-8 7. oraz innych akcesoriów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych Gminy Czarnków w okresie 36 miesięcy kalendarzowych, począwszy od dnia podpisania umowy, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, tj. na stacji paliw usytuowanej w odległości nie większej niż do 12 km od siedziby Zamawiającego (pod rygorem odrzucenia oferty). Na wskazanej stacji paliw zaopatrywać się będą w przedmiot zamówienia dwa autobusy marki Autosan H9-21, będące własnością Zamawiającego. Przetarg obejmuje dostawę towarów w orientacyjnych n/w ilościach: Lp Opis przedmiotu zamówienia Przewidywana, orientacyjna łączna ilość towarów w okr. trw. umowy, tj 36 m-cy (litry) 1.Olej napędowy ON klasy I Eurodiesel, letni i zimowy - 58900 litrów. 2.Olej silnikowy turbo diesel 15/40 API CF-4/SF lub równoważny (opakowania - luzem lub 5dm3) - 450 litrów. 3.Płyn chłodniczy do -35oC, nie wymag. wymiany do 100000 km lub w okresie 3 lat (opakowania - luzem lub 5dm3) - 380 litrów. Poza w/w towarami Zamawiający przewiduje dokonanie u Wykonawcy zakupów towarów uzupełniających, tj. zakupów innych artykułów technicznych przeznaczonych do pojazdów samochodowych o łącznej wartości zamówienia nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. W szczególności chodzi tu o zakup artykułów eksploatacyjnych typu: - oleje do układów hydraulicznych, oleje smarujące, płyny do spryskiwaczy do szyb, płyny hamulcowe, smary techniczne, środki techniczne w opakowaniach ciśnieniowych, i inne art., - żarówki samochodowe, wycieraczki do szyb, skrobaki do szyb, itp. artykuły sztukowe, - środki chemiczne i narzędzia do utrzymania pojazdów w czystości oraz odzież ochronną BHP, - inne nieprzewidziane artykuły motoryzacyjne dostępne w sprzedaży na stacji Wykonawcy. Przedmiot zamówienia będzie realizowany jako detaliczne zaopatrywanie się pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy. Rozliczenie za dostawę paliwa następować będzie w oparciu o cenę za 1 litr tankowanego paliwa uwidocznioną na dystrybutorze w czasie tankowania pojazdu pomniejszoną o deklarowany upust. Rozliczenie za pozostałe artykuły wg aktualnych cen obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy w dniu ich zakupu. Określone ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zakupionego paliwa przez Zamawiającego w toku realizacji umowy. Paliwo musi odpowiadać Polskim Normom. Rozliczenie za zakupione towary następować będzie na koniec każdego miesiąca na podstawie faktury Wykonawcy z terminem płatności do 14 dni. Zamawiający nie posiada możliwości technicznych do dokonania jednorazowego zakupu i przechowywania w swojej siedzibie w/w towarów. Szczegółowe zasady zakupu, sposobu dostawy towarów do poszczególnych pojazdów, rozliczenia ilościowo/wartościowego za zakupione towary oraz sposób zapłaty za nie określa Projekt umowy stanowiący integralną część SIWZ (Załącznik nr 3)...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.21.11.00-2, 24.96.10.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sprzedaż Paliw Płynnych TOM-PAL, Rybaki 30B, 64-700 Czarnków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 287902,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 314688,00

 • Oferta z najniższą ceną: 314688,00 / Oferta z najwyższą ceną: 326924,60

 • Waluta: PLN.

 


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/12/2013 09:35:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/12/2013 09:36:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/12/2013 09:36:03)
Zawiadomienie o zawarciu umowy w przetargu na wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 511084-2013 z dnia 2013-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czarnków
Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków z zachowaniem zasad określonych w ustawie O ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( j.t. Dz.U. z...
Termin składania ofert: 2013-12-19

 

Czarnków: Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r..
Numer ogłoszenia: 535292 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 511084 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r...

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków z zachowaniem zasad określonych w ustawie O ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) oraz wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. nr 158 poz. 1657) i zaleceń urzędowego lekarza weterynarii w tym: 1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psy, koty) - według zaistniałej konieczności (dojazd i dowóz wyłapanych zwierząt do schroniska) 2) przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska, w tym a) wykonanie wymaganych szczepień ochronnych, b) odpchlenie zwierząt, c) odrobaczenie zwierząt. 3) utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w tym: a) zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych, b) karmienie zwierząt, c) opieka weterynaryjna (profilaktyka i leczenie), d) przeprowadzenie sterylizacji, e) wydawanie zwierząt dla osób chętnych do ich adopcji, oraz informowanie Gminy o miejscu ich przekazania, f) usypianie zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności, g) podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie numeru do bazy danych, h) przekazywanie w formie elektronicznej zdjęć nowo wyłapanych zwierząt raz w miesiącu wraz ze specyfikacją do faktury. 4) Opłata stała abonamentowa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.21.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VET-AGRO SERWIS, M.Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159432,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 196101,36

 • Oferta z najniższą ceną: 196101,36 / Oferta z najwyższą ceną: 196101,36

 • Waluta: PLN.

 


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (24/12/2013 08:55:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (24/12/2013 08:56:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (24/12/2013 08:56:36)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka

Czarnków, dnia 20 grudnia 2013 roku

BGK.271.14.2013

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli

oferty w przetargu

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia-Sarbka wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

JAMAL Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane
w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Zakład Usług Melioracyjnych

i Instalacyjnych

Zalesie 15, 88-420 Rogowo

223,38 pkt

2.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych
w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie

ul. Wodna 5 B, 64-700 Czarnków

276,39 pkt

3.

JAMAL Jan Pieprz

ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła

300,00 pkt

4.

„MPGK” Sp. z o.o.

ul. Skocka 13, 62-100 Wągrowiec

258,30 pkt

 

 

 

 1. Ofert odrzucone:

 

                 Nie odrzucono żadnej z ofert

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

                 Nie wykluczono żadnego z wykonawców

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 30.12.2013 r.                                                             

 

 

 

Z poważaniem

Bolesław Chwarścianek

/Wójt Gminy Czarnków/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (20/12/2013 09:30:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (20/12/2013 09:32:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (20/12/2013 09:32:17)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarnków w okresie od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (19/12/2013 14:38:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (19/12/2013 14:41:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (19/12/2013 14:41:40)
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na bezgotówkową dostawę paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014 - 2016
GZ.271.2.2013                                                                                             Czarnków, dnia 13.12.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

 

„Bezgotówkowa dostawa paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014 - 2016"

 

w szczególności:

- oleju napędowego CPV 09134100-8,

- oleju silnikowego CPV 09211100-2,

- płynu chłodniczego CPV 24961000-8

oraz innych akcesoriów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych Gminy Czarnków w okresie 36 miesięcy kalendarzowych, począwszy od dnia podpisania umowy, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, tj. na stacji paliw usytuowanej w odległości nie większej niż do 12 km od siedziby Zamawiającego (pod rygorem odrzucenia oferty). Na wskazanej stacji paliw zaopatrywać się będą w przedmiot zamówienia dwa autobusy marki Autosan H9-21, będące własnością Zamawiającego. Przetarg obejmuje dostawę towarów w orientacyjnych n/w ilościach:

 

Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Przewidywana, orientacyjna łączna ilość towarów w okr. trw. umowy, tj 36 m-cy

(litry)

1.  

Olej napędowy ON klasy I Eurodiesel, letni i zimowy

58900

2.  

Olej silnikowy turbo diesel 15/40 API CF-4/SF lub równoważny (opakowania - luzem lub 5dm3)

450

3.  

Płyn chłodniczy do -35oC, nie wymag. wymiany do 100000 km lub w okresie 3 lat (opakowania - luzem lub 5dm3)

380

 

Poza w/w towarami Zamawiający przewiduje dokonanie u Wykonawcy zakupów towarów uzupełniających, tj. zakupów innych artykułów technicznych przeznaczonych do pojazdów samochodowych o łącznej wartości zamówienia nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. W szczególności chodzi tu o zakup artykułów eksploatacyjnych typu:

-          oleje do układów hydraulicznych, oleje smarujące, płyny do spryskiwaczy do szyb, płyny hamulcowe, smary techniczne, środki techniczne w opakowaniach ciśnieniowych, i inne art.,

-          żarówki samochodowe, wycieraczki do szyb, skrobaki do szyb, itp. artykuły sztukowe,

-          środki chemiczne i narzędzia do utrzymania pojazdów w czystości oraz odzież ochronną BHP,

-          inne nieprzewidziane artykuły motoryzacyjne dostępne w sprzedaży na stacji Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany jako detaliczne zaopatrywanie się pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy.

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Bezgotówkową dostawę paliwa do autobusów szkolnych Gminy Czarnków w latach 2014 - 2016 wpłynęły 2 ważne oferty, z pośród których wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego, tj. ofertę:

 

Sprzedaż Paliw Płynnych „TOM-PAL"

ul. Rybaki 30 B

64-700 Czarnków

filia Ługi Ujskie 101, 64-850 Ujście

 

za cenę - 314688,00 zł brutto za cały przedmiot zamówienia, w tym zastosowany stały upust do ceny oleju napędowego ON wynosi 3%.

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 100 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr

oferty

Nazwa Oferenta

Wartość brutto zł

Liczba pkt w kryterium

CENA

01

Sprzedaż Paliw Płynnych „TOM-PAL"

ul. Rybaki 30 B, 64-700 Czarnków

filia Ługi Ujskie 101, 64-850 Ujście

314688,00

100,00

02

P.H. „KANON"

I. Kaźmierczak, Ł. Nowakowska

Spółka Jawna

Sarbka, 64-700 Czarnków

326924,60

96,26

 

 1. Oferty odrzucone:

 

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

Nie wykluczono żadnych Wykonawców.

 

 1. Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach:

 

Nie wniesiono żadnych protestów i odwołań.

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. najwcześniej w dniu 24.12.2013 r.

 

 

 

                                                    Z poważaniem

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Iwanicki (16/12/2013 10:14:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Iwanicki (16/12/2013 10:15:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Iwanicki (16/12/2013 10:15:27)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy

Czarnków: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy
Numer ogłoszenia: 496926 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 418798 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy Zamówienie obejmuje swym zakresem wykonanie następującego asortyment robót budowlanych: -Roboty rozbiórkowe -Roboty ziemne -Ławy i ściany fundamentowe -Ściany -Stropy -Dach na części dobudowanej -Posadzki -Tynki i okładziny wewnętrzne -Stolarka okienna i drzwiowa -Roboty malarskie -Elewacja -Dach na istniejącej części świetlicy wiejskiej -Dach na istniejącej części mieszkalnej -Instalacje elektryczne -Kanalizacja sanitarna -Instalacja wody -Kotłownia -Centralne ogrzewanie -Armatura i urządzenia Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje: -Organizację terenu robót budowlanych, -Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, -Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez: mgr inż. Przemysława Wojciechowskiego, mgr inż. Ryszarda Rakowicza, Janusza Stróżyńskiego, Henryka Kalkowskiego -Uzgodnienie harmonogramu robót z Zamawiającym, -Przeprowadzenie pozytywnych prób i odbiorów obiektu -Wykonanie robót odtworzeniowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót -Zapewnienie wykwalifikowanej osoby odpowiedzialnej za realizację budowy - kierownika budowy. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakładem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym SEKUTERSKA, Elżbieta Sekuterska, ul. Jana Pawła II 21/3, 64-730 Wieleń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 189116,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 158634,53

 • Oferta z najniższą ceną: 158634,53 / Oferta z najwyższą ceną: 230235,75

 • Waluta: PLN.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (03/12/2013 11:39:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (03/12/2013 11:40:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (03/12/2013 11:40:11)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie.

Czarnków: Montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie
Numer ogłoszenia: 491704 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 225701 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie, tel. 067 2552227, faks 067 2553079.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie. Zamówienie obejmuje swym zakresem wykonanie następującego asortyment robót: -Sufit podwieszany z paneli PCV -Malowanie sufitów -Malowanie ścian -Malowanie ścian - lamperia -Malowanie krat -Tynk mozaikowy na zapleczu sali -Malowanie grzejników -Malowanie rur -Malowanie stolarki drzwiowej -Wymiana skrzydeł drzwiowych -Docieplenie drzwi zewnętrznych Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.42.11.46-9, 45.42.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach WRPO 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy SEKUTERSKA Elżbieta Sekuterska, ul. Jana Pawła II 21/3, 64-730 Wieleń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46112,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49564,78

 • Oferta z najniższą ceną: 49564,78 / Oferta z najwyższą ceną: 69858,15

 • Waluta: PLN.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (29/11/2013 14:09:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (29/11/2013 14:11:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (29/11/2013 14:11:01)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie

BGK.271.12.2013                                                                             Czarnków, dnia 22 listopada 2013 r.

 

 

 

 

 

                                                                                  Wykonawcy, którzy złożyli

                                                                                  oferty w przetargu

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na montaż sufitu z paneli PCV wraz z wykonaniem robót remontowych w sali wiejskiej w Jędrzejewie wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „SEKUTERSKA”

Elżbieta Sekuterska

ul. Jana Pawła II 21/3

64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Firma Remontowo – Budowlana

„ Mały ”

Roman Kawczyński

Józefowo 25A, 87- 630 Skępe

223,23 pkt

2.

Usługi Budowlane Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49, 64- 410 Sieraków

252,18 pkt

3.

Zakład Ogólnobudowlany „ Mark”

Mariusz Kądziołka

ul. Sikorskiego 23, 64-830 Margonin

212,85 pkt

4.

Usługi Ogólnobudowlane

Roman Dziubiński

64 – 800 Chodzież, ul. Reymonta 8h/8

234,60 pkt

5.

Usługi Budowlane-Wykończeniowe

Prewerek Roman

ul. Bęglewska 10, 64- 730 Wieleń

274,56 pkt

6.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ Mirtech ”

Miron Skrzeczkowski, Sarbka 2

64-700 Czarnków

293,10 pkt

7.

Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski

Romanowo Górne 63

64-700 Czarnków

217,41 pkt

8.

NOW-BUD

Usługi Remontowo-Budowlane

Grzegorz Nowak ul. Sosnowa 10

64-700 Czarnków

285,21 pkt

9.

STEF-BUD Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

272,64 pkt

10.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „SEKUTERSKA”

Elżbieta Sekuterska

ul. Jana Pawła II 21/3

64-730 Wieleń

300,00 pkt

11.

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy

Sławomir Lisiewicz

Stróżewo 36, 64-800 Chodzież

252,72 pkt

 

 1. Ofert odrzucone:

 

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

 1. Wykonawcy wykluczeni:

 

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 1. Termin, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 94, ust. 2, pkt 3), lit. a), zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, t.j. w dniu 28.11.2013 r.                                                             

 

 

                                                                         Z poważaniem

                                                                                                   Bolesław Chwarścianek

                                                                                                  /Wójt Gminy Czarnków/

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Pawłowski (22/11/2013 16:25:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Pawłowski (22/11/2013 16:26:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Pawłowski (26/11/2013 13:17:01)
Zawiadomienie o wyborze oferty - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy

BGK.271.11.2013                                                                             Czarnków, dnia 19 listopada 2013 r.

 

 

 

 

 

                                                                                  Wykonawcy, którzy złożyli

                                                                                  oferty w przetargu

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Średnicy

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Średnicy wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 1. Oferta najkorzystniejsza:

 

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „SEKUTERSKA”

Elżbieta Sekuterska

ul. Jana Pawła II 21/3

64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE WYBORU: Oferta otrzymała 300 pkt. w kryterium oceny ofert, deklarując najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia, jednocześnie spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Punkty uzyskane w kryterium oceny ofert (cena)

1.

Usługi Budowlane

Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49, 64-410 Sieraków

Wykonawca wykluczony

2.

Zakład Ogólnobudowlany „MARK” Mariusz Kądziołka

ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

251,58 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ Mirtech ”

Miron Skrzeczkowski, Sarbka 2

64-700 Czarnków

282,00 pkt

4.

Zakład Budownictwa Ogólnego DOMBUD Wiesław Fenske

89-300 Wyrzysk, ul. Różana 10

oferta odrzucona

5.

NOW-BUD

Usługi Remontowo-Budowlane

Grzegorz Nowak ul. Sosnowa 10

64-700 Czarnków

Wykonawca wykluczony

6.

STEF-BUD Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

Wykonawca wykluczony

7.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy

Sławomir Lisiewicz Stróżewo 36

64-800 Chodzież

256,38 pkt

8.

Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski

64-700 Czarnków

Romanowo Górne 63

Wykonawca wykluczony

9.

ANTBUD Trzcianka

ul. Kopernika 14

64-980 Trzcianka

206,70 pkt

10.

Załad Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „SEKUTERSKA”

Elżbieta Sekuterska

ul. Jana Pawła II 21/3

64-730 Wieleń

300,00 pkt

11.

Przedsiębiorstwo WENO

Węgrzyn i Nowacki spółka jawna

64-800 Chodzież, ul. Mostowa 2

275,46 pkt

12.

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych

„ SPADOCHRONIARZ”

Waldemar Piotrowski

64-920 Piła, ul. Kamienna 40

244,29 pkt

13.

Firma Budowlana „ JAMAL ”

Jan Pieprz, ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

236,79 pkt

 

 1. Ofert odrzucone:

 

1.      Usługi Budowlane

Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49, 64-410 Sieraków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

2.      Zakład Budownictwa Ogólnego

DOMBUD Wiesław Fenske

89-300 Wyrzysk, ul. Różana 10

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2, pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) zwrócił się do oferenta z informacją o poprawieniu występującej w treści oferty omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty wraz z prośbą o zaakceptowanie wprowadzonych zmian. Oferent w ustawowym terminie nie zaakceptował zmiany.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 89 ust. 1, pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) zamawiający odrzuca ofertę, jeśli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

 

3.      NOW-BUD

Usługi Remontowo-Budowlane

Grzegorz Nowak ul. Sosnowa 10

64-700 Czarnków

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 1. STEF-BUD Przemysław Stefaniak

ul. Drawska 6, 64-730 Wieleń

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:

Wykonawca został wykluczony z postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zakład Ogólnobudowlany

Jacek Michalski